FCC construcció presenta un ERO per a 1.143 treballadors, dels quals 187 a Catalunya

constructAhir dimarts, 26 de març, es va celebrar a Madrid la reunió entre la Direcció de l’empresa i els representants legals dels treballadors d’arreu de l’Estat en la que es va fer entrega de la comunicació d’obertura del procés d’acomiadament col•lectiu (ERO) a FCC Construcció. En aquesta reunió hi van participar 113 representants de comitès i delegats de personal més altres 27 representants “ad hoc” de centres de treball sense representació legal. També hi van participar assessors sindicals de la UGT i CCOO.

En aquesta reunió es va comunicar les causes legals que motiven l’ERO, de naturalesa econòmica, productiva i organitzativa. Així mateix es va concretar que la proposta inicial de l’empresa afecta 1.143 treballadors, d’un total de 3.800 a tot l’Estat. A Catalunya l’afectació serà de 187 treballadors, d’un total de 424. La relació d’afectats es desglossa per centres de treball i classificació professional segons conveni. 

Des del comitè volem deixar constància que aquesta primera llista entregada és provisional i pendent de negociació. Tanmateix, aquesta llista, així com el cens de treballadors que se’ns ha entregat, presenta dades confuses i que fàcilment es poden interpretar de forma equivocada. Es tracta d’una llista inicial que l’empresa ha d’entregar per iniciar el procés i que no es correspon exactament amb la realitat actual de l’ocupació i la seva distribució per centres de treball.

A la reunió es va constituir la Comissió Negociadora, formada per 35 membres, dels quals 5 pertanyen als comitès de Catalunya. Aquesta Comissió tindrà la primera reunió el proper 2 d’abril a Madrid. La comissió ja esta treballant en propostes concretes que es posaran a discussió amb els treballadors i treballadores per portar a la comissió negociadora amb la major participació, recolzament i força possible.

Comments are closed.