FES-UGT exigeix a l’administració que se sancioni a les entitats bancàries que obliguin els seus treballadors a fer hores extra

Foto: Jordi Ferrer, wikimedia

Foto: Jordi Ferrer, wikimedia

Demanem a cada entitat del sector un control numèric de les hores extres realitzades pels seus empleats

La Federació de Serveis de la UGT de Catalunya ha presentat aquest matí en la reunió anual del Consell de Relacions Laborals de la Generalitat les seves propostes per a 2015. Enguany, el nostre sindicat ha volgut centrar el debat en la perllongació de la jornada dels treballadors i les treballadores del sector financer a Catalunya, i ha presentat un informe on es fa palesa la problemàtica. (veure l’informe adjunt)

La FES-UGT de Catalunya ha denunciat mitjançant un informe d’elaboració pròpia que el 77,67% dels treballadors i les treballadores del sector financer a Catalunya han perllongat la seva jornada laboral més enllà del que estableixen els Acords Col·lectius, siguin sectorials o d’empresa, i que el 68% afirmen estar sotmesos a un alt nivell d’estrès (enquesta pròpia elaborada per FES-UGT). Tot això en un cotext de fortíssima reestructuració, en què des de 2008 ha vist perdre 63.500 llocs de treball.

Per aquesta raó, des de la FES-UGT:

1.    Demanem que hi hagi un control numèric de les hores extres diari i personal, a cada entitat del sector, com recull l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors.

2.    Que s’informi a les diferents representacions legals dels treballadors existents a l’empresa, conforme l’article 20.5 del Conveni Col·lectiu de Banca, i el conveni Col·lectiu de Caixes d’Estalvis.

3.    Que, un cop comprovats  i verificats els fets que s’han exposat s’acordi la imposició de sancions, conforme a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i sancions en l’ordre Social.

Informe Perllongació al sector financer
17.1 MiB, 399 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

2 comentaris a “FES-UGT exigeix a l’administració que se sancioni a les entitats bancàries que obliguin els seus treballadors a fer hores extra

  1. Me parece muy bien, pero anivel de todas las empresas, no solo los bancos, las empresas estan exigiendoles a los empleados/as, que hagan horas, por descansos, no las cobran y en algunas casos ni difrutan de los descansos, si no se consintiera esto las empresas contratarian mas personal, el paro bajaria y se acabarari con la precariedad, ¡¡¡Mi opinion, es cero horas, las minimas y pagadas a convenio!!!….

  2. Luchar hoy contra las prolongaciones de Jornada es ser valientes. En un sector con cuantiosos beneficios y una destrucción de 63.500 puestos de trabajo, por las fusiones y cierres de oficinas, es una cuestión de justicia y estar con los trabajadores del sector.
    Todos hemos de apoyar iniciativas como está, en un sector que puede.