FeSMC-UGT de Catalunya signa el Conveni de Comerç de Materials de la Construcció de la Província de Barcelona

Font: pixabay

La FeSMC-UGT de Catalunya va signar ahir a la tarda el nou conveni de comerç de materials de la construcció de la província de Barcelona, que afecta uns 2.500 treballadors i treballadores.

Aquest conveni té una vigència de dos anys (2019-2020) i incorporarà:

  • Increment salarial del 2% per al 2019 (amb efecte des de l’1 de gener de 2019) i, per al 2020, increment de l’IPC 2019 + 0,85 (amb efecte a partir de l’1 de gener de 2020).
  • Reconeixement d’oficial administratiu 3 per als auxiliars administratius.
  • Augment a 20 hores/any per anar al metge o acompanyar familiars de primer grau i fills menors de 12 anys.
  • Polítiques d’igualtat: protocol d’assetjament, plans d’igualtat i regulació víctimes violència de gènere i igualtat retributiva.
  • Dret d’accés a la jubilació parcial.
  • Dret d’accés a la jubilació ordinària sempre que el treballador o treballadores compleixi els requeriments per tenir dret al 100% de la pensió.

Des de la FeSMC-UGT de Catalunya entenem que aquest conveni enforteix les condicions de les persones que treballen en aquest sector, alhora que garanteix el poder adquisitiu i possibilita que l’increment pactat estigui per damunt de la inflació.

Comments are closed.