FeSP – UGT de Catalunya denuncia públicament mancances i irregularitats per part de l’Ajuntament i la Prefectura de la Policia Local d’Altafulla

La FeSP – UGT de Catalunya denuncia públicament mancances i irregularitats que s’estan duent a terme per part de l’Ajuntament i de la Prefectura de la Policia Local que afecten directament la seguretat dels agents i dels veïns i visitants d’Altafulla.

Interinatge

Actualment, la plantilla de policia local d’Altafulla està composta, en un 25 %, per agents en situació d’interinatge que, per una deficient gestió de l’Ajuntament, en alguns casos no han accedit al lloc de treball seguint les formes legals d’accés que estableix la normativa aplicable.

Aquesta situació, que no és nova i que s’està convertint en l’eina habitual de contractació d’agents, afecta directament la seguretat jurídica de la seva situació pròpia, però a més afecta principalment el nivell de seguretat que pot donar el cos als ciutadans i ciutadanes, atès que l’Ajuntament no ha format degudament aquests agents de policial local i ells mateixos tenen moltes limitacions per poder dur a terme les seves intervencions.

Vehicles

La policia local compta amb 3 vehicles tipus turisme i dues motocicletes. Dos dels tres vehicles van ser llogats en règim de renting mitjançant concurs públic, però, per motius d’actuacions en dies de fortes aiguades i, en altre cas, per manca del manteniment oportú (manca de previsió per part de les persones encarregades) han sofert avaries que suposen llargues estades dels vehicles al taller, sense que el contracte prevegi la substitució dels vehicles, qüestió que a d’altres localitats està prevista.

Les dues motocicletes van ser adquirides de segona mà, procedents d’un ajuntament de la demarcació que les donava de baixa per finalització de la seva vida útil, i ara les utilitza la policia local quan no són al taller, que és la major part del temps. El seu ús diari suposa un veritable perill per a la integritat dels policies locals, atès que tenen peces soltes, frenen de forma deficient i haurien de ser donades de baixa. A més, el manteniment constant que necessiten al taller suposa una despesa excessiva que s’hauria estalviat mitjançant la compra de vehicles nous.

Aquesta situació provoca que la majoria dels serveis de la policia local s’hagi de dur a terme a peu, per la qual cosa en ocasions no es poden atendre a temps alguns serveis i n’hi ha d’altres que, per la necessitat de tenir vehicle disponible, directament no es poder fer (senyalització, trasllat de persones detingudes, etc.).

Material de servei

Els agents tenen veritables problemes per aconseguir roba de servei, ja que la prefectura constantment indica manca de pressupost quan rep les sol·licituds per part del personal. Quan s’incorpora un nou agent de servei habitualment és equipat amb roba usada i, a vegades, no coincideix amb la uniformitat de la resta del cos (com és el cas dels agents que són contractats per cobrir el servei de platges). Fins i tot se’ls obliga a fer us de cascs utilitzats per altres agents, que estan bruts, suats i en condicions deplorables.

Des de fa mesos, la policia local no disposa d’etil·lòmetre evidencial per fer proves d’alcoholèmia, una eina imprescindible per tal d’acomplir la funció de vigilància en la seguretat del trànsit i que habitualment és el Servei Català del Trànsit el que la lloga o lliura en un altre règim als ajuntaments. FeSP-UGT de Catalunya desconeix el motiu pel qual la prefectura de policia local no dota els agents d’aquest aparell. Són els agents, durant el servei, els que han de demanar el suport del cos de Mossos d’Esquadra-Trànsit i la col·laboració de la Policia Local de Torredembarra quan han de fer una prova d’alcoholèmia, depenent de la seva disponibilitat, motiu pel qual, a la majoria dels casos, resulta impossible o, si més no, retarda i entorpeix el servei normal de cara a la resta de la població.

Serveis mínims

La deficient planificació de serveis per part de la prefectura suposa que als matins només hi hagi 2 agents de servei i al torn de nit també 2 agents, i que si per qüestió d’incapacitat temporal o d’haver d’anar qualsevol acte un d’aquests agents, el servei es cobreixi només amb 1 agent. A més, si la patrulla ha de desplaçar-se puntualment fora de població (judici, tir oficial, trasllat de detingut) la població resta sense patrulla durant tota l’estona que duri el desplaçament.

A vegades, aquesta patrulla està composta per dos d’aquests agents interins que no disposen d’arma (recordem que ens trobem en nivell 4 d’alerta terrorista) i que resta sol un o una agent interí o interina quan es dona la circumstància indicada.

Manca de planificació de serveis als esdeveniments

És habitual que, davant d’esdeveniments amb afectació al carrer, no hi hagi una planificació suficient per part de la prefectura (com és el cas de la cursa de l’1 de maig de 2019) i que ni tan sols hi hagi un cap de torn o responsable de servei: es senyalitza tard i malament, es deixa en mans de la única patrulla tota la planificació, no es fan reunions de planificació prèvia amb les entitats participants, etc. L’èxit del servei depèn en bona mesura de la bona voluntat de la plantilla de policia, que posa tot el seu empeny en la seguretat dels usuaris i en l’èxit dels actes.

FeSP – UGT de Catalunya  recorda que Altafulla ja té una població que supera els 5.000 habitants, però que aquest nombre augmenta considerablement durant l’estiu i la majoria dels caps de setmana per l’arribada de visitants i de famílies amb segona residencia a la vila. Tots aquests problemes minven la capacitat de la policia local de donar resposta a les necessitats del municipi i resten qualitat al seu servei, per causes alienes a la seva voluntat.

Comments are closed.