FeSP-UGT signarà el XII Conveni Estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil

FeSP-UGT mostra la seva satisfacció pel Preacord aconseguit a l’última reunió de la Comissió Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil i manifesta que signarà el Conveni Col·lectiu.

El nou articulat, que té prevista la seva signatura el dia 22 de maig, incorpora increments salarials en els pròxims tres anys que permeten recuperar part del poder adquisitiu de les més de 75.000 treballadores del sector, i que oscil·len entre el que estableix l’AENC i fins a un 19,6% (Taula 1), depenent de la categoria i de la tipologia del centre (si és una escola infantil privada o una pública de gestió privada).

FeSP-UGT signarà el Conveni Col·lectiu, perquè considera que les treballadores de les escoles infantils de tot l’Estat necessiten aquesta actualització dels seus salaris i de les seves condicions de treball. En el cas que no se signés el nou Conveni Col·lectiu, veurien indefectiblement eternitzats els seus salaris al SMI en totes les categories, educadora, auxiliars o personal de serveis generals. Precisament, amb el nou conveni les educadores de les escoles infantils privades disposaran d’un salari base de 930 euros, més el complement individual de perfeccionament professional (CPP).

Quant al 80% de les treballadores del sector, que pertanyen a la xarxa d’escoles infantils públiques de gestió privada, cal afegir que el futur Conveni Col·lectiu contempla increments salarials molt per sobre dels salaris actuals i que permeten la recuperació del poder adquisitiu de les treballadores del sector.

FeSP-UGT valora la importància de la negociació col·lectiva i incideix que, després de gairebé dos anys de dura negociació, ha arribat el moment de signar el XII Conveni Col·lectiu d’Educació Infantil. En conseqüència, no es donarà suport a cap mobilització dels que, legítimament, viuen de manera traumàtica el final del procés negociador i busquen arguments per justificar la seva absència en la signatura d’un conveni col·lectiu tan important en el  sistema educatiu com és el de l’educació infantil.

Comments are closed.