FETE rebutja les retallades de Maragall en l’ensenyament públic, tant de professionals com d’oferta

aula-amplio.jpg

El Departament d’Educació ha començat a preparar el curs escolar 2010/2011 i ho ha fet anunciant retallades en la dotació de professorat i altres professionals de suport als centres i als serveis educatius. També anuncia retallades en l’oferta educativa, és a dir, suprimint grups d’alumnes en centres públics, sobretot de Secundària.

Hem de recordar que FETE – UGT de Catalunya ja va denunciar el curs passat una retallada molt important en l’ensenyament públic català amb la supressió de grups de batxillerat nocturn i grups de formació professional. A més a més, els centres ordinaris es van dotar amb menys professorat i es van reduir els serveis educatius, és a dir aquells  professionals que donen suport a la tasca educativa: psicopedagogs, professionals dels centres de recursos, vetlladors, tècnics en integració social i assessors lingüístics i per la cohesió social. Ara les noves retallades s’afegeixen a les del curs passat i agreugen la situació.

Supressions de batxillerat diürn: A tot Catalunya 91 centres tenen només una línia de batxillerat i tenen a sobre l’amenaça de tancament. D’altra banda, d’aquests 91 instituts, 21 centres ja han rebut el comunicat oficial.

Tancament de grups d’ESO: Hi ha hagut comunicacions de no matricular 1er d’ESO.

El conseller Maragall s’entesta a reordenar estudis i a reorientar l’oferta educativa dels IES. És a dir, modifica el MAPA escolar des de Via Augusta sense haver presentat en cap àmbit de participació el model de centre d’ensenyament secundari que es vol implantar; sense haver informat a la comunitat educativa de quines són les seves intencions; sense presentar quins criteris s’han seguit per a la supressió de grups de batxillerat, o que en alguns centres no es pugui matricular els alumnes a primer d’ESO.

S’estan proposant fusions d’instituts, conversió de centres en instituts-escola (supressió del Batxillerat). La comunicació de la retallada arriba als centres per via oral i instant les direccions a no divulgar el fet per no alertar la comunitat educativa. Per tant, des de la UGT de Catalunya entenem que s’està vulnerant el dret de les famílies a:

  • Tenir informació a través dels òrgans de govern i participació, és a dir dels consells escolars, del futur del seu centre educatiu.
  • Poder matricular els seus fills en el centre educatiu públic de referència.
  • La supressió d’oferta vulnera el dret de les famílies a escollir centre.
  • La igualtat d’oportunitats queda compromesa, ja que les supressions es fan principalment en barris, zones i poblacions socialment deprimides, i que, per tant, necessiten més intervenció educativa per a superar les dificultats de partida.

S’incompleixen els acords previs a la vigència de la LEC. Per tant des de la UGT de Catalunya ens preguntem: L’aplicació de la LEC significa fer tabula rasa dels acords socials previs quant a dotació de recursos a l’ensenyament públic?

Ens trobem davant de l’incompliment de la resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer, en la que es preveia un augment de la dotació de professionals en els centres de recursos educatius. Ahir CCOO denunciava la retallada de 200 professionals als serveis educatius, i el mateix Departament HO CONFIRMAVA, dient que seran recol·locats en altres llocs ordinaris, és a dir a la plantilla dels centres: per tant, deixaran de fer tasques de suport per fer docència directa.

Aquest tipus de reducció de recursos humans en serveis educatius una conseqüència molt negativa per a l’ensenyament: Vol dir que els alumnes deixaran de ser atesos per especialistes en integració social, en psicologia escolar  i en suport al seu aprenentatge.

Però, a  més, la retallada de plantilla de serveis educatius s’agreuja amb l’increment de tasques encomanades al personal d‘aquests col·lectius. Els recursos són necessaris i si no es contracten des de l’Administració pública, es camina cap  a l’externalització des de la soledat en l’exercici de l’autonomia de centre i ens preguntem si s’arribarà a la contractació externa. Des de la UGT de Catalunya ens preguntem: Estem en el camí de la privatització de serveis educatius, començant per la part més feble i més manejable, com són les dotacions de personal de suport, professionals que no pertanyen a cap claustre, a cap consell escolar i, per tant, més indefensos davant una possible reconversió dels seus llocs de treball?


Incompliments del Pacte Nacional

Finalment , volem denunciar una vegada més l’incompliment d’un compromís recollit en el Pacte Nacional per a l’Educació referent a la dotació de  Personal Tècnic d’educació infantil (reforç de P3). La creació d’aquesta figura en les escoles es va iniciar el curs 2004-2005 i es va pressupostar la contractació de 1.706 TEI. Aquest número és el  necessari per a cobrir totes les escoles de Catalunya (un per a cada escola d’Infantil i Primària). Les darreres contractacions es van realitzar el curs 2008-2009. La suma total d’aquest personal suposa la cobertura de 846 centres que ja compten amb aquesta figura. Això vol dir que falten per contractar 860 TEI per completar la plantilla de centres de Catalunya i encara queden escoles que no tenen aquest personal tan necessari a l’educació infantil. Com es pot justificar que hi hagi alumnes d’Infantil amb suport per al seu ensenyament i que d’altres no en disposin?

Massa preguntes, que ens porten a manifestar a l’opinió pública que la política educativa no respon a les necessitats de l’educació d’aquest país i que no es pot justificar una retallada en l’ensenyament públic. I menys en temps de crisi econòmica, perquè aquesta, tal com es propugna des de les instàncies polítiques d’aquest país, no es pot convertir en crisi social.

Comments are closed.