FETE reclama que els recursos per a l’atenció individualitzada de l’alumnat siguin efectius durant tot el curs

lleureLa secretària d’Estat d’Educació, Montserrat Gomendio, ha anunciat la possibilitat de fer reforços al juliol per a l’alumnat amb baix rendiment. Des de la Federació de Treballadors de l’Ensenyament (FETE) de la UGT de Catalunya valorem aquest idea com un anunci populista que mostra un desconeixement total de la dinàmica educativa.

Els alumnes amb dificultats han de rebre ajut i reforç durant tot el curs escolar; aquest és el principi d’un ensenyament personalitzat i els centres han de tenir els recursos humans per fer-lo possible. Aquest principi és de difícil aplicació  quan el mateix Ministeri ha aprovat un decret que augmenta el nombre d’alumnes a l’aula.

Diu la secretaria d’Estat d’Educació que la majoria del sistemes educatius obtenen millors resultats que el nostre. S’ha parat a pensar que potser la causa està en la manca de recursos que es destinen a l’educació? Pel que fa al  percentatge del PIB que es dedica a l’ensenyament, som a la cua de la Unió Europea; només superem Grècia, Eslovàquia i Luxemburg. Amb dades del 2008, el percentatge del PIB destinat a Educació pel conjunt dels països de la UE era del 5,1%, mentre que Espanya destinava el 4,6% i  Catalunya un minso 3,8%. I, tot i així, els pressuposts per a Educació del 2012 a Catalunya s’han reduït en 723 milions d’euros. Ens hem quedat amb unes quantitats similars a les de l’any 2007; amb una diferència: ara hi ha 100.000 alumnes més que fa cinc anys.

I parla també la secretària d’Estat d’Educació de motivar el professorat. Des de FETE – UGT de Catalunya denunciem la seva hipocresia en veure com a tot l’Estat els docents perden drets, poder adquisitiu i estabilitat laboral. En el cas de Catalunya -bons deixebles del Ministre d’Educació- el curs vinent es perdran 2.700 llocs de treball docents tot i entrar al sistema 15.000 alumnes més. La realitat ens diu que les polítiques educatives dels governs català i espanyol posen en risc la inclusió, l’equitat i la cohesió social, i per tant, augmenten l’exclusió social i avorten la igualtat d’oportunitats.

Quan CiU i PP parlen d’èxit educatiu i d’excel·lència educativa volen dir segregació i desigualtat. Els països amb sistemes educatius més equitatius són aquells que obtenen més bons resultats en les proves PISA. Queda clar, per tant, que les retallades afecten tant de forma directa com indirecta les possibilitats i oportunitats educatives dels més desafavorits; aquest fet farà que augmentin les desigualtats educatives i com a conseqüència minvi la qualitat educativa.

FETE – UGT de Catalunya denunciem que la dimensió de les retallades és tan gran que òbviament tindrà efectes negatius en la qualitat educativa i en les oportunitats futures de moltes persones. La reducció del nombre de mestres, la reducció del nombre d’hores de les classes de suport o l’increment d’alumnes per aula i la precarietat laboral de molts i moltes docents en són exemples:

Centres especials de treball. Els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012 redueixen un 57% les partides en polítiques actives d’ocupació a Catalunya i posen en perill 2.500 llocs de treball en els 150 centres especials de treball que promouen l’ocupació de les persones amb discapacitat d’especial dificultat (intel·lectual, física i sensorial de més del 65% i trastorn mental). Calien 122 milions d’euros en la partida pressupostària per complir el que marca la normativa.

Increment de ràtios a les Unitats de Suport a l’Educació especial en centres ordinaris de primària i secundària públics (USEE) i decreixement de professorat. El curs vinent es reduirà la plantilla de professors de les USEE de dues persones a una persona i mitja i s’ampliarà la ràtio de 8 a 10 alumnes per USEE. Aquesta mesura suposarà destruir el 25% dels llocs de treball docents destinats a aquestes unitats a tot Catalunya.

A més, es redueix el personal de les escoles d’Educació Especial concertades que donen suport a la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques dels centres ordinaris tant públics com concertats.

Rebaixes de les plantilles existents, fet que suposarà més precarietat i acomiadaments per al personal substitut i interí. La retallada de personal afectarà directament la qualitat de l’ensenyament i l’atenció a la diversitat: l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, del treball en grups reduïts, desdoblaments, grups flexibles i de les hores de reforç per a qui ho necessita. No es cobriran les substitucions menors de 15 dies, creant moltes dificultats en els centres per organitzar els grups i l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i el servei personalitzat.

També s’ha reduït la plantilla de professionals dels equips d’atenció pedagògica, psicòlegs, pedagogs i logopedes, i dels centres de recursos pedagògics .

OMES, Plans d’Entorn i aules d’acollida. En eliminar el Fons d’Acollida i Integració Estatal s’ha deixat sense diners les partides destinades als Plans d’Entorn corresponents al 2012; això afecta també les sessions de reforç escolar i de llengua catalana que es feien en el marc dels plans. Les retallades oscil·len entre un 50% i un 100% en funció del municipi. S’està comunicant als centres la reducció d’aules d’acollida al mateix temps que la reducció de plantilles. També es diu als ajuntaments que no es donarà cap euro pel manteniment de les OMES (Oficines Municipals d’Escolarització)

L’actual dedicació malaltissa dels nostres governants per flexibilitzar el treball i reduir el dèficit públic està derivant en un important augment dels nivells d’atur, de treball informal i precari, i de pobresa. Segons un informe recent de la UNICEF, a casa nostra el 25,5% de la població es troba en el llindar de la pobresa i aquesta és una tendència que afecta especialment els menors, el 30% dels quals ja és considerat pobre. No és sobrer alertar de la desnutrició infantil que comença a afectar greument la nostra societat.

Per sortir d’aquesta crisi, però també per establir les bases d’una societat més cohesionada i d’una economia més innovadora i social, necessitem un sistema d’educació de Catalunya sòlid, inclusiu i equitatiu.

Comments are closed.