FETE-UGT alerta que aquest nou curs escolar serà el més precari en els darrers anys

aula
Exigim que la formació del professorat sigui gratuïta i dins de l’horari lectiu

El Departament d’Ensenyament continua improvisant, sense preveure l’increment espectacular aquest curs i els propers cursos de l’ensenyament secundari obligatori. El descens de la natalitat ha conduït a un tancament de línies de P3 sense precedents i desaprofitant una oportunitat única per reduir ràtios i millorar l’atenció al segon cicle d’educació infantil.

Aquest any, comencem el curs amb alumnes que hauran de continuar estudiant un any més en barracons. En alguns casos aquesta situació ja fa més de set anys que s’allarga i no sembla que hi hagi cap perspectiva de què la situació hagi de canviar a curt termini. A això, cal sumar-hi la multitud de centres on la comunitat educativa haurà de conviure amb obres inacabades. L’increment més que discret del professorat és una conseqüència directa de l’augment d’alumnat, però cal tenir en compte que l’any 2010 hi havia 5.600 professors més amb menys alumnes que enguany i que els darrers tres anys s’han jubilat 6.900 professors que no han estat substituïts.

Des de la FETE- UGT de Catalunya alertem de què l’inici de curs serà amb més precarietat laboral que els darrers anys, amb més del 58% de les plantilles amb personal interí. Aquest fet, sumat a un decret de plantilles que permet la selecció de part del personal als centres, ha provocat un increment dels casos d’abusos: s’imposen més hores de les que corresponen legalment, reunions fora de l’horari, canvis de cursos i especialitats, es dificulta la conciliació de la vida familiar amb horaris dispersos, etc. A tot això, cal afegir que tant als centres públics com a la privada concertada iniciem el curs amb el manteniment de la retallada del 6,25% que va patir el nostre salari l’any 2010 i esperant que ens retornin les pagues íntegres de 2013 i 2014 i una part del 2012.

Des de l’any 2010 no hi ha hagut una nova convocatòria d’oposicions i el departament no ha mostrat cap voluntat de negociar-la, no hi ha temari ni un sistema clar d’oposició ni de promoció.

L’oferta de formació per al professorat continua sent escassa, la major part del professorat ha de pagar de la seva butxaca els màsters, cursos d’anglès, formació en noves tecnologies i altres cursos que responen a les noves exigències. Com ja ha passat en altres ocasions, s’engeguen nous projectes sense haver format prèviament el professorat, que en moltes ocasions ens assabentem de la seva existència pels mitjans de comunicació. Des de la UGT de Catalunya demanem que la formació del professorat sigui gratuïta i dins de l’horari lectiu.

Pel que fa al personal laboral del Departament d’Ensenyament, el 21 de juliol de 2015 es va aprovar el Programa d’escola inclusiva i atenció a la diversitat per al curs 2015-2016. Per a l’execució d’aquest programa, el Departament d’Ensenyament ha  contractat, per un curs escolar i amb data de finalització el 31 de juliol de 2016,  personal laboral  de les categories professionals d’educador/a d’educació especial en centres públics (135) , de tècnic/a especialista en educació infantil (37) i d’integrador/a social (55).

Des de la UGT entenem que aquesta mesura, tot i millorar la situació actual, no és suficient per  millorar l’atenció a la diversitat i la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials o en risc social. Denunciem que aquest reforç tingui data de finalització a 31 de juliol de 2016 i subjecte a un programa que no garanteix la continuïtat d’un recurs essencial.

Als centres concertats continua la suspensió del Premi de Fidelitat, no contemplat als Pressupostos de la Generalitat, i amb les mateixes plantilles que fa 30 anys. A més, seguim sense l’homologació de condicions laborals amb els companys de l’ensenyament públic que recollia la LEC.

Comments are closed.