FETE-UGT demana al nou govern que l’educació siguin un eix prioritari de les polítiques socials

aula-amplio2

El nostre sindicat reclama més diàleg a la nova consellera d’Ensenyament per avançar en polítiques de personal adequades als nous requeriments, així com una llei pròpia de FP que aglutini tot el sistema de formació i acreditació de qualificació professional

La Federació d’Ensenyament (FETE) de la UGT de Catalunya demana a la nova consellera d’Ensenyament que treballi perquè l’educació i la formació siguin un eix prioritari de les polítiques socials del nou Govern de la Generalitat.

Des del sindicat considerem que és necessari augmentar la inversió en educació arbitrant mesures que millorin la qualitat i l’oferta en tots els nivells educatius. La lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament passa per dotar dels recursos necessaris -tant de personal com materials- les escoles i instituts i centres de formació d’adults. Les mesures han d’anar encaminades a superar la dualització dels centres educatius, fent una sola xarxa amb els mateixos drets i obligacions i dotar al sistema de mecanismes d’accés que evitin la segregació per raons socioeconòmiques.

Pel que fa a la formació professional i la formació al llarg de la vida, es tracta dels eixos principals de polítiques per a les persones i són necessaris per sortir de la crisi i dirigir-nos cap a un canvi de model productiu. Per això fa falta consolidar un model de formació professional adaptat a les necessitats reals del mercat de treball i a les necessitats de formació de les persones. Per ordenar aquest àmbit, des de la UGT de Catalunya reclamem una llei pròpia de FP que aglutini tot el sistema de formació i acreditació de qualificació professional.

D’altra banda, FETE – UGT de Catalunya reclama a Irene Rigau més diàleg amb els representants del professorat per tal de poder avançar en polítiques de personal adequades als nous requeriments.

En l’àmbit de l’ensenyament públic és necessari un replantejament de la composició de les plantilles dels centres perquè tornin a la normalitat perduda per culpa de les retallades dels últims cursos. Cal tornar a dotar els equips de suport i assessorament psicopedagògic, perquè són els que -,juntament amb el professorat- poden actuar amb més criteri pels bons resultats educatius. Cal establir un sistema de reconeixement de la tasca docent a través de la promoció professional dels docents i els altres treballadors de l’ensenyament. Cal retornar a criteris pedagògics i de rendiment escolar en l’organització del calendari i la jornada escolar.

En l’àmbit de l’ensenyament privat, la política de personal passa per dotar al sistema d’unes plantilles adequades a les necessitats actuals, que posin al professorat de l’escola concertada al mateix nivell de condicions de treball que els seus homòlegs de l’escola pública.

Finalment, pel que fa al desplegament  de la Llei Catalana d’Educació, cal fer un replantejament dels decrets d’autonomia i de direcció de centres públics per tal de garantir la participació democràtica en la presa de decisions i limitar les atribucions de les direccions en la gestió del personal educatiu.

Comments are closed.