FETE-UGT denuncia la privatització del suport educatiu als centres públics

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya celebra que els governs català i central hagin arribat a un acord i que, finalment, l’Estat hagi decidit retirar el recurs contra la convocatòria de 1.245 places de professors de Secundària per part de la Generalitat, així com que es mantingui el nombre de places convocades.

El nostre sindicat considera que aquestes places són molt necessàries per a l’estabilitat del professorat de l’ensenyament públic i, per tant, per a la qualitat del serveiue s’ofereix a la ciutadania.

 

aula-amplio2

El Departament d’Ensenyament ha signat un conveni amb la fundació privada ‘Empieza por educar’, multinacional en la que participen bancs i empreses del món financer

La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya vol denunciar la privatització del suport educatiu als centres públics mitjançant el conveni del Departament d’Ensenyament de la Generalitat amb una fundació privada anomenada Empieza por educar. Aquest conveni afectarà l’organització de la docència als centres i tindrà conseqüències clares en la contractació de professorat de la borsa de treball, però en cap moment s’ha explicat als representants sindicals.

Segons els seus responsables, el programa “Escola per l’èxit” (www.escolaperlexit.org) “s’orienta a la reducció de les desigualtats educatives, mitjançant la dotació de recursos addicionals en la forma de dos professionals, a disposició dels centres amb alts nivells de complexitat, per tal de ser suport per al seu professorat per treballar envers l’aprenentatge, les aspiracions i l’accés a oportunitats de l’alumnat d’educació secundària obligatòria.”

Però, ¿qui són “els professionals”?: estudiants d’últim any de grau o que ja han acabat la carrera i que han estat seleccionats per la Fundació i que han rebut una formació-adoctrinament de sis setmanes durant l’estiu. Les pràctiques als centres educatius públics els convalida el pràcticum del màster de professorat i a més els permet cobrar un sou que a aquesta fundació privada, alhora, li permet rebre subvenció directa.

Empieza por educar es presenta com una entitat sense ànim de lucre, però és una filial de la multinacional Teach for All, estesa per 13 països i en la qual participen bancs i empreses com JP Morgan Chase, Morgan Stanley o Deustche Bank. A Espanya està presidida per Patricia Botín i avalada pel Banco Santander, Fundació “la Caixa” i altres empreses lligades al món de les finances.

FETE – UGT de Catalunya s’oposa a aquestes pràctiques privatitzadores a l’ensenyament públic, farà seguiment del que està passant als centres on ja s’ha implementat el programa i anima el professorat i els equips directius a negar-se a participar en el programa.

El nostre sindicat exigeix que sigui el professorat del sistema públic -que forma part de la borsa de treball a la que s’accedeix a través d’un sistema basat en la capacitat, el mèrit i la publicitat- qui treballi als instituts fent tasques de suport a la docència, sobretot en aquells grups d’alumnes amb més dificultats. L’educació inclusiva que garanteix la igualtat d’oportunitats s’ha de fer amb professorat format també des d’una perspectiva d’igualtat d’oportunitats i seleccionat a través d’un sistema públic que garanteixi la igualtat en l’accés.

Comments are closed.