FETE-UGT denuncia que l’educació no és cap prioritat per al nou govern de la Generalitat

aula-amplio2

El nostre país no es pot permetre no invertir en educació si no volem perdre definitivament el tren de la millora econòmica i social

Quan des de la Unió Europea s’està aconsellant que no es redueixi la inversió en educació, la consellera Irene Rigau ens etziba una nova bufetada: si fa pocs dies vam perdre el Departament d’Educació i ens vam quedar amb el d’Ensenyament, ara ens quedem amb un Departament que no té pes específic en el nou Govern de Catalunya. La Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya vol destacar l’opacitat i la manca de diàleg amb què s’estan prenent un seguit de decisions que van en contra de la qualitat educativa i de la formació dels infants i joves d’aquest país.

FETE- UGT de Catalunya convida la consellera Rigau a connectar-se amb la realitat del país, un país que no es pot permetre no invertir en educació si no volem perdre definitivament el tren de la millora econòmica.

El nostre sindicat també li demana que dialogui amb els agents socials i la convida a treballar conjuntament pel futur immediat de l’ensenyament. Els treballadors i treballadores de l’ensenyament som agents imprescindibles per a la millora i no volem, ni podem, quedar al marge. Per això proposem a la consellera que s’assegui amb els agents socials amb la voluntat de discutir els nous pressupostos i les diferents línies estratègiques del seu Departament.

D’altra banda, FETE – UGT de Catalunya alerta del perill de les retallades de personal. És inadmissible que 3.000 mestres i professors estiguin en risc d’engreixar les llistes de l’atur per culpa de no invertir en educació.

Pel que fa a la congelació del programa 1X1, no es pot admetre perquè suposa un retrocés en la instauració de les noves tecnologies en l’Educació Secundària Obligatòria. Es pot fer una revisió del projecte, primant la millora de les infraestructures de connectivitat dels centres i la millora de la formació del professorat, elements que també requereixen inversió. Per tant, cal una revisió, però mai una aturada ni un pas enrere.

Sobre el pressupost: des de FETE – UGT de Catalunya volem recordar a Irene Rigau que el compromís del seu grup parlamentari pel que fa a la  Llei d’Educació Catalana va ser de donar- li suport i d’incrementar les xifres relatives, és a dir, d’incrementar el pes de l’educació en el total del pressupost. Que no es parli dels recursos, ni del que poden costar, és una mancança del tot essencial.

També volem fer esment a la detecció dels trastorns d’aprenentatge en l’educació primària, així com la detecció de necessitats educatives de suport en les edats més primerenques, que fan necessari el reforç extern (Serveis Educatius). Aquest reforç va dirigit als mestres i professorat i també a les famílies i l’alumnat. L’assessorament, la diagnosi i el tractament, sobretot des dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic i els Centres de Recursos Educatius, són del tot imprescindibles, tant pel que fa a la formació dels professionals com al seu increment.

La qualitat de l’escola també suposa una millora important dels recursos (humans i materials) i de la forma d’organitzar-los. És aquí on s’expressa el compromís de l’Administració amb la qualitat. Però també és on s’ha de concertar una acció important entre tota la comunitat educativa, i especialment entre els professionals de la docència (equips directius i claustres) i el Departament d’Ensenyament. Cada acció d’increment o decrement de recursos ha d’anar acompanyada d’objectius clars de millora dels resultats (traduïts en èxits escolars de l’alumnat).

La qualitat, en definitiva, ha de ser vista com un esforç i una major exigència per tenir un ensenyament que lluiti per superar-se a si mateix i oferir una millor educació a tots i cadascun dels infants i joves de Catalunya.

Comments are closed.