FETE-UGT exigeix més recursos per a l’escola inclusiva

aula-amplio2

La manca de recursos i la manca d’acords no garanteixen l’atenció adequada a l’alumnat amb NEE als centres ordinaris

FETE-UGT no està en contra de l’educació inclusiva (la que dóna atenció en centres ordinaris a alumnat amb  necessitats educatives especials), però si vol denunciar públicament  la situació real en la que es troba el col•lectiu de persones afectades (alumnat, famílies i professionals) perquè el Departament d’Educació no  destina els recursos necessaris perquè la inclusió sigui real.

El pla «Aprendre junts per viure junts» és el marc teòric i a la vegada el full de ruta de la implantació de l’escola inclusiva. En aquest pla es parteix de la premisa que els alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) estaran en un entorn normalitzador (escola ordinària) i que rebran tots els suports i atencions necessaris per assolir les màximes competències i autonomia.

Com que aquest alumnat ha estat escolaritzat en escoles d’educació especial, el pla preveia que hi havia d’haver un trànsit, tant d’alumnes com de professionals, de l’escola especial cap a l’escola ordinària. Fins ara, però, l’únic recurs que s’ha creat a les escoles ordinàries és la USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial), eina que tothom considera insuficient per donar tot allò que un alumne amb NEE pot necessitar. A més a més, recentement s’ha publicat l’Ordre d’Educació que possibilita que els centres d’educació especial optin a ser centres de referència, centres específics o de serveis i suport. Això sí, el mateix text diu que tot això es farà amb els recursos existents.

Aquests són els dos problemes reals i que des de la FETE-UGT no podem deixar de denunciar que no s’estan posant els recursos necessaris en els centres.

No es vol arribar a cap acord perquè els professionals de l’educació especial siguin els encarregats de liderar, assessorar i treballar  el projecte d’escola inclusiva, obviant la tasca que han estat fent a les escoles d’educació especial els últims 40 anys .

Per aquesta raó, la UGT demana dotar les escoles ordinàries de tots els recursos necessaris per afrontar amb garanties l’escolarització en un entorn normalitzat dels alumnes amb discapacitats i NEE; nous acords de plantilles i ràtios per a les escoles d’educció especial adaptades a la nova realitat dels centres; i un acord de recol·locació dels professionals que aniran sortint de les escoles d’educació especial.

Comments are closed.