FETE-UGT lliura al Ministeri d’Educació més de 100.000 signatures per demanar la pròrroga indefinida

aula-amplio.jpg

FETE-UGT ha dipositat el dia 9 de març passat al Ministeri d’Educació prop de 107.000 signatures recollides entre el professorat de l’ensenyament públic en demanda de la pròrroga indefinida de la jubilació voluntària i anticipada LOE, que conclou el seu període de vigència a l’agost de 2011.

El Consell Federal, del qual formen part la Comissió Executiva i els secretaris generals de les Federacions de Comunitats Autònomes, ha mantingut una trobada amb el director general de Formació Professional, Miguel Soler, a qui li han fet entrega dels plecs de signatures recollides per FETE-UGT.
El sindicat ha dut a terme una intensa campanya per tots els centres docents de la xarxa pública demanant el suport a la pròrroga indefinida de la jubilació voluntària del professorat als 60 anys.

De les 107.000 firmes lliurades, més de 15.000 corresponen als docents
de Catalunya. FETE-UGT de Catalunya  agraeix enormement a tot el professorat  el seu suport en la signatura d’aquest document pel manteniment de la Jubilació Voluntària Anticipada LOE, una reivindicació que no és nova i que ha vingut consolidant-se en els últims 20 anys. Sense la col.laboració de tants professors i professores aquesta intensa campanya iniciada per FETE-UGT fa dos mesos no hagués estat possible.

FETE-UGT exigeix que aquesta possibilitat, a la qual han pogut acollir-se milers de professors en aquests darrers anys, tingui continuïtat i s’inclogui en l’Estatut Docent.

La nostra organització parteix de la premissa que la pràctica docent, com reconeixen els experts, comporta un profund desgast, al qual col • laboren la indisciplina a les aules, la gran diversitat de l’alumnat, la poca valoració social de l’ensenyament o la delegació de responsabilitats educatives pròpies de la família i que ara es pretén que siguin assumides de forma exclusiva pel professorat. Tot això contribueix a la necessitat que el professorat pugui accedir de forma voluntària a la jubilació.

Segons el parer del nostre sindicat, el manteniment de la jubilació voluntària i anticipada als 60 anys preveu una sèrie d’avantatges indubtables per al sistema educatiu. En concret, a més d’afavorir la incorporació d’un professorat més jove adaptat als nous reptes a què ha de fer front l’ensenyament, facilita la introducció d’especialitats en els centres i propicia la creació d’ocupació.

A més, suposa una homologació amb el professorat europeu, ja que, si ens comparem amb els nostres col legues de la Unió Europea, Espanya s’emmarca en un grup de 15 països amb una edat de jubilació més tardana, als 65 anys, amb la excepció de Noruega, on es produeix als 67. Davant d’això, hi ha un altre grup de 15 estats en els que l’edat de jubilació és inferior als 65 anys, i del qual formen part França, Finlàndia, Portugal o Xipre, on els docents es retiren als 60 anys.

Amb el lliurament de les signatures, FETE-UGT trasllada al Ministeri d’Educació la voluntat del professorat espanyol de seguir tenint la possibilitat de jubilar-se de manera voluntària als 60 anys, en el convenciment que, a més d’un benefici per al sistema educatiu, suposa també un reconeixement social del treball docent.{mxc}

Comments are closed.