FETE-UGT rebutja les mesures excepcionals d’Irene Rigau

aula-amplio2

La Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT de Catalunya rebutja amb rotunditat les Mesures excepcionals en matèria de personal docent 2011-2015, (DOGC núm. 5877-12.05.2011: ACORD GOV/71/2011, de 10 de maig), perquè tenen conseqüències molt negatives sobre les condicions laborals del professorat i provoquen la supressió de llocs de treball.

Aplicant la supressió de la 6ena hora com a mesura generalitzada a la majoria dels centres, i augmentant la càrrega lectiva de tot el professorat a una hora més, es practica una supressió important dels llocs de treball ordinaris dels centres (consolidables), mesura que es «maquilla» practicant al mateix temps, una  reconversió parcial d’una part dels anteriors, a través dels «increments de dotacions de Reforç» però que en definitiva no són llocs consolidables en el temps.

Les retallades aprovades per l’actual Govern amb l’objectiu de reduir despesa perjudiquen de manera molt significativa l’escola pública i l’estat del benestar. FETE-UGT de Catalunya recolza i dóna suport a  les mobilitzacions consensuades amb els altres sindicats (concentracions als ajuntaments de diferents municipis, o a les sortides dels centres educatius …). Així mateix, el dia 14 de maig crida tota la ciutadania a participar i mostrar el seu rebuig a les retallades que s’estan portant a terme en els serveis públics.

Comments are closed.