FETE-UGT reclama mesures educatives urgents per reduir l’abandonament escolar

aula-amplio2

La Federació de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT de Catalunya (FETE-UGT), fent-se eco de les demandes del professorat, reclama mesures educatives que permetin reduir els índexs de fracàs i abandonament escolar.

Entre d’altres mesures, FETE-UGT considera que cal, i de forma urgent, reduir les ràtios per assolir un ensenyament més individualitzat; atenció a la diversitat des de l’educació infantil, incidint en els cursos de primària on es detecten els problemes que poden abocar al fracàs escolar; programes de suport i reforç; programes d’integració i compensació educativa; posar en valor el paper de la tutoria; remarcar el caràcter orientador del 4t curs d’ESO; implantar els Programes de Qualificació Professional Inicial en tots els centres sostinguts amb fons públics, etc.

L’Informe de la comissària europea d’Educació, en la mateixa línia

FETE-UGT coincideix amb molts dels punts de vista plantejats per la comissària europea d’Educació, Androulla Vassiliou, quan va presentar dilluns passat un informe sobre la taxa d’abandonament escolar dels alumnes de la UE. El document recorda que prop d’un 31% dels alumnes espanyols deixa d’estudiar després de l’ensenyament obligatori, un percentatge que ens equipara amb Portugal i que només supera Malta (36,8%) i que suposa més del doble de la mitjana dels països de la Unió Europea.

La comissària europea ha censurat també un fet que FETE-UGT denuncia des de fa temps: les greus retallades econòmiques que s’estan produint en l’educació del nostre país i que ascendeixen per al 2011 a prop de 1.800 milions d’euros, a causa de les reduccions pressupostàries plantejades tant per les comunitats autònomes, encarregades de gestionar l’ensenyament, com pel Ministeri d’Educació. FETE-UGT comparteix la preocupació de la responsable comunitària quan afirma que no trigaran en fer-se notar els efectes negatius allí on hi ha hagut una severa disminució dels recursos econòmics i humans destinats a educació. Com assenyala Androulla Vassiliou, FETE-UGT ha mantingut sempre la idea que l’educació no ha de veure’s com un cost, sinó com una inversió.

La comissària ha presentat una estratègia que pretén rebaixar del 14,4% al 10% l’any 2020 el percentatge de joves europeus que abandonen de forma primerenca el sistema educatiu, i que avui suposen prop de sis milions de persones. A Espanya, Ministeri i Comunitats estan tirant endavant un pla que intenta reduir aquest abandonament escolar del 31,% 2 a la meitat per al 2020. Indiscutiblement, les nombroses retallades que estan tenint lloc frenaran el seu desenvolupament i dificultaran notablement la possibilitat d’acostar-se a aquesta xifra del 15%, encara per sobre de la mitjana actual de la UE. Altres països, com Àustria, República Txeca, Finlàndia, Lituània, Polònia, Eslovàquia i Eslovènia han aconseguit situar-se ja per sota d’aquest 10% que la UE s’ha marcat per al final del decenni i que per a Espanya resulta tan llunyà.

Les recomanacions que la UE fa als països per a lluitar contra l’abandonament escolar primerenc incideixen en assumptes en els quals fa temps que insisteix FETE-UGT. El nostre sindicat advoca per mesures de provada eficàcia, com un accés primerenc a una educació infantil de qualitat, una mesura avalada per tots els informes internacionals, o la flexibilització dels ensenyaments postobligatoris.

FETE-UGT torna a reclamar mesures que permetin passar sense dificultats a l’alumnat d’uns ensenyaments a unes altres i siguin un pont real per a arribar a òptims nivells de capacitació per a l’ocupació. En aquest sentit, s’inscriu també la necessitat de flexibilitzar el Batxillerat i permetre que els alumnes que no puguin seguir el ritme convencional puguin realitzar aquesta etapa educativa en tres anys, en comptes d’en dos. Una mesura com aquesta facilitaria, sense cap dubte, que molts alumnes poguessin cursar a un ritme més ajustat a les seves necessitats estudis postobligaris. D’aquesta manera, s’assoliria també que sigui més gran el nombre de persones que s’incorporen al món del treball amb una millor preparació acadèmica. La conveniència de destinar més recursos on més es necessiten, el treball social fora del recinte escolar amb sectors més desafavorits o programes per a reenganxar alumnes que van abandonar el sistema educatiu són altres mesures proposades per la Comissió Europea que estan en la línia de les que propugna FETE-UGT.

El nostre sindicat, que va donar suport al pla aprovat l’any 2008 pel Ministeri i les Comunitats Autònomes per a la reducció de les xifres d’abandó escolar, tem que les 12 mesures plantejades llavors i que pretenien rebaixar a la meitat el 2012 la deserció escolar, siguin objecte de preocupants retallades per les diferents administracions educatives del nostre país. Assumptes com la detecció primerenca de les dificultats, l’atenció educativa i el seguiment d’estudiants en risc d’abandonament o la posada a la disposició dels professionals de l’ensenyament dels necessaris recursos de suport, entre molts altres, no han de sofrir les conseqüències de la crisi econòmica, ja que els problemes socials i educatius que estan darrere d’ells no faran més que créixer i suposaran un fre per al desenvolupament del país.

Comments are closed.