FETE-UGT recomana als centres educatius que col•licitin la compactació de la jornada

Des de fa temps, la FETE-UGT de Catalunya defensa i reivindica un horari escolar més racional i compactat per l’ensenyament primari i secundari, basant-nos en els avantatges pedagògics i sociològics que la jornada continuada aportarien al sistema educatiu.

Des de la FETE-UGT estem acompanyant aquest debat sobre la jornada continuada amb un diàleg amb els diferents serveis territorials i els serveis centrals del departament d’Ensenyament.

Creiem que els centres educatius han de poder decidir la possibilitat d’una organització horària segons les necessitats socials i les seves paraticularitats dins del marc de la LEC i el decret d’Autonomia de Centres.

És per això que des de la FETE-UGT recomanem als centres educatius que tinguin interès a demanar la compactació de la jornada que facin arribar la seva sol·licitud al departament d’Ensenyament. Només d’aquesta manera quedarà constància a l’administració educativa de la voluntat dels centres.

Comments are closed.