FETE-UGT reivindica la formació en ciutadania democràtica i drets humans des de l’escola

lleureEl nostre sindicat se suma a la denúncia davant del Consell d’Europa contra la supressió d’Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans en el currículum escolar

L’esborrany de la futura Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) suprimeix l’Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans. Les organitzacions signants recorden que l’educació en drets humans i en justícia social, així com sobre les causes de la pobresa i la desigualtat, són un element imprescindible per impulsar una ciutadania activa i crítica.

El Consell d’Europa recomana clarament l’Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans

El Consell d’Europa porta des de 1997 promovent i recomanant als països de la Unió la inclusió de l’Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans en les seves polítiques educatives. Aquest organisme ha insistit en aquesta idea a través de nombroses recomanacions, conferències i declaracions, entre les quals destaquen la Recomanació de Comitè de Ministres relativa a l’Educació per a la Ciutadania Democràtica Rec (2002) 12 i la Carta del Consell d’Europa sobre Educació per la Ciutadania Democràtica i l’Educació en Drets Humans CM / Rec (2010) 7.

 

Espanya no només ha signat i impulsat aquests acords, sinó que el 2004 el propi Partit Popular també va subscriure el Programa Mundial per a l’Educació en Drets Humans.

 

La proposta de llei ens allunya d’Europa

La nova proposta presentada pel Govern ens situaria a anys llum d’Europa, on la majoria de països sí inclouen en els seus currículums educatius continguts d’educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans. Segons l’últim informe ‘Citizenship Education in Europe’ publicat per Eurydice al maig de 2012, l’Educació per a la Ciutadania Democràtica s’ha incorporat a tots els sistemes educatius europeus en totes les etapes. Per la seva banda, els continguts de drets humans són presents en els currículums de més de 20 països europeus com Alemanya, Dinamarca, Holanda, Portugal o França.

 

Petició al Consell d’Europa

Davant aquesta situació les organitzacions signants es dirigeixen davant el president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Jean-Claude Mignon; al president de Conferència de OING del Consell d’Europa, Jean-Marie Heydt; al comissari de Drets Humans del Consell d’Europa, Nils Muižnieks, i a la Subcomissió d’Educació, Joventut i Esport del Consell d’Europa per expressar la seva preocupació davant la desaparició dels continguts explícits en ciutadania democràtica i drets humans a la nova llei.

 

Les organitzacions signants sol·liciten que des del Consell d’Europa s’insti el Govern Espanyol a què:

 

  • S’introdueixin en el projecte de llei continguts d’Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans en tots els nivells educatius. Tant a nivell de concreció curricular com de transversalitat i adquisició de la competència social i ciutadana.
  • Es garanteixi la inclusió de continguts explícits sobre igualtat de gènere, diversitat afectiu-sexual i no discriminació, d’acord amb les recomanacions internacionals i europees.

 

Les organitzacions signants són:

Fundació Cives, Amnistia Internacional, Intermón Oxfam, Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (CEAPA), Fundació Cultura de Pau, Associació Pro Drets Humans d’Espanya (APDHE), Projecte Atlàntida. Educació i Cultura Democràtiques, Moviment Contra la Intolerància (MCI), Lliga Espanyola de l’Educació i la Cultura Popular, Moviment per la Pau (MPDL), Federació de Dones Progressistes, Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament, Periódico Escola, Federació Catalana d’Educació per la Pau, Hegoa-Institut d’Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional-, Confederació Estatal de Moviments de Renovació Pedagògica, Educació Sense Fronteres, Plataforma Ciutadana contra la Islamofòbia, Institut de la Víctima d’Odi, Discriminació i Intolerància, Institut de Drets Humans de Catalunya, Secció d’Educació de l’Ateneu de Madrid, Fundació IPADE, Federació d’Associacions de Defensa i Promoció dels Drets Humans-Espanya (Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), Associació per a la Defensa de la Llibertat Religiosa (ADLR), Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), Institut d’Estudis Polítics per a Amèrica Llatina i Àfrica (IEPALA), Justícia i Pau, Lliga Espanyola Pro Drets Humans, Pau i Cooperació, Mundubat, UNESCO Etxea, Plataforma de Dones Artistes contra la Violència de Gènere, Coordinadora Estatal d’Associacions Solidàries amb el Sàhara, Federació de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament (FETE – UGT), ISI Argonauta – Drets Humans i Desenvolupament, Iniciatives de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (ICID), Fundació Alternatives, Assemblea de Cooperació Per la Pau (ACPP), Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) …

 

Organitzacions europees que s’han adherit al memoràndum:

Xarxa Europea Contra els Crims d’Odi, Citizens for Europe (197 organitzacions europees), Fòrum Cívic Europeu (més de 100 organitzacions de 27 països).

Comments are closed.