FETE-UGT veu difícil el consens si les mesures d’estalvi només recauen sobre el professorat

aula-amplio2

Les mesures plantejades avui als sindicats passen per un augment de la jornada dels professors i un replantejament de la sisena hora, que es maquilla i comporta una diferenciació de centres i d’alumnat

Avui per primera vegada el Departament d’Ensenyament ha convocat les organitzacions sindicals presents a la mesa sectorial per tractar l’organització de les plantilles per al curs vinent i l’aplicació de mesures que suposin un estalvi econòmic.

El departament ha presentat als sindicats cinc mesures de xoc basades en l’estalvi econòmic i la reconversió “parcial”de la sisena hora. D’aquestes mesures “xocants”, tres suposen la modificació d’acords signats anteriorment i les altres dues requereixen negociació.

Respecte a les tres primeres, són mesures que proposen un augment de la jornada de mestres de les escoles i professorat dels instituts, per tant estem davant d’un augment d’horari amb justificació d’estalvi econòmic: a més hores de dedicació, menys persones treballant i igual despesa. Per a la Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya això és inadmissible.

Les altres dues mesures recauen sobre la sisena hora. D’una banda, la major part dels centres ja no faran la sisena hora i podran dedicar una part de la plantilla actual a atendre activitats de suport en determinats cursos i en determinat alumnat. I d’altra banda, el Departament  d’Ensenyament autoritzarà que la sisena hora sigui una mesura educativa complementària específica en els centres que estiguin ubicats en zones socioeconòmiques desafavorides.

Per al nostre sindicat, el replantejament de la sisena hora es maquilla i comporta una diferenciació de centres i d’alumnat, així com un estalvi de mestres en els centres. En cap cas s’ha parlat de disminució de ràtios o mesures que afavoreixin les competències bàsiques. Aquest replantejament no pot passar per un suposat procés de negociació, en nom de la crisi, que el que pretén és carregar l’estalvi econòmic als professionals de l’ensenyament públic.

Per a la Federació d’Ensenyament de la UGT de Catalunya ens és difícil parlar d’acords i consens quan aquestes mesures d’estalvi només recauen en el professorat i els mestres.

Comments are closed.