FICA-UGT de Catalunya signa el conveni del metall de Barcelona

metallEl nou conveni, que té una vigència de dos anys, contempla un increment salarial de l’1,2% per al 2016 i de l’1,8% per al 2017

Després de deu reunions, FICA-UGT de Catalunya, CCOO d’Indústria de Catalunya i la Unió Patronal Metal·lúrgica han signat el text actualitzat del Conveni del Metall de la província de Barcelona per als anys 2016 i 2017.

Aquest nou conveni, amb vigència fins al 31 de desembre de 2017, contempla un increment salarial de l’1,2% (més motxilla) per al 2016 i de l’1,8% per al 2017. Així mateix, si la suma dels IPC reals de 2016 i 2017 supera l’increment pactat en el conveni, la diferència s’aplicarà al gener de 2018. També s’incorporen millores en drets sindicals, llicències i permisos, igualtat i formació. Pel que fa a salut laboral, els representants dels treballadors podran participar des de l’inici en els casos d’accidents greus o molt greus.

Per a la FICA-UGT de Catalunya aquest acord és important perquè després d’arribar a un punt de quasi bloqueig en la negociació, finalment ambdues parts hem aconseguit arribar a un acord que evita dilatar més la incertesa del sector. Així mateix, des del punt de vista sindical hem aconseguit fixar uns increments salarials que van més enllà de garantir el poder adquisitiu dels treballadors, i que van en el camí de la recuperació salarial mitjançant la limitació de la clàusula de compensació i absorció.

Ara, demanem a l’Autoritat Laboral que registri aquest acord amb la màxima rapidesa possible per facilitar que els treballadors i les treballadores del sector puguin beneficiar-se com més aviat millor dels seus efectes.

Comments are closed.