Finalitza sense acord l’ERTO presentat a Comsa

Com a conseqüència de la Covid-19, l’empresa constructora Comsa SAU va anunciar el passat 18 de març un expedient de regulació temporal d’ocupació de tot l’Estat per causes productives, que suposaria la suspensió de més 700 contractes de treball durant els propers 4 mesos, inclús d’aquells llocs de treball que es podrien mantenir segons el Decret Llei 7/2020 i posteriors de la Generalitat de Catalunya.

L’empresa s’ha negat expressament a acollir-se a l’article 6 del Decret Llei 7/20202 i posteriors de la Generalitat de Catalunya que permetria mantenir els llocs de treball d’aquelles obres de construcció que depenen directament de licitacions públiques de l’administració catalana, ja que els salaris estarien coberts per la Generalitat a canvi de mantenir els llocs de treball sense expedients de regulació ni acomiadaments.
Així mateix, a nivell estatal, en les obres públiques, l’article 34.3 del Reial Decret llei 8/2020 de 17 de març també permet, davant aquesta situació de suspensió i paralització d’obra, reclamar els salaris del personal adscrit i altres despeses, però Comsa SAU prefereix enviar el seu personal a l’atur. Esperem que a més a més l’empresa no sigui capaç de cobrar les indemnitzacions en propi benefici després d’enviar els treballadors i les treballadores a l’atur, lucrant-se il·lícitament.
Per tant, la UGT i CCOO considerem que les causes presentades fins ara per l’empresa no són creïbles per justificar la suspensió de tots els llocs de treball durant tant temps.
UGT i CCOO considerem que l’empresa només pretén disposar d’una eina legal que li permeti suspendre temporalment l’ocupació de qualsevol treballador, en funció de com evolucioni el mercat durant els propers 4 mesos, per als seu propi benefici.
La representació dels treballadors i treballadores -amb presència majoritària de la UGT i CCOO- ha presentat fins a 13 mesures socials en la comissió negociadora per reduir, pal·liar i mitigar els efectes de l’ERTO, ja que el personal afectat només percebrà la prestació per desocupació i la direcció de Comsa no té previst reduir el període d’afectació per sota dels 4 mesos plantejats.
Finalment, la direcció de Comsa s’ha aixecat de la taula negociadora, al·legant que no pot acceptar les mesures socials presentades per la part social com a última proposta perquè posarien en risc la viabilitat futura de la companyia.

Comments are closed.