Gairebé 90.000 catalans i catalanes continuen en ERTO i hi ha 50.000 persones en situació d’atur més que abans de la pandèmia

La reactivació torna a posar les bases en un model de treball precari, amb contractes temporals i a temps parcial que perpetuen la pobresa laboral i amaguen subocupació i economia submergida.Principals dades d’atur, contractació i afiliació del mes de juny a Catalunya:

Dades destacades:

 

Atur

 • 445.862 persones en situació d’atur. Es redueix en 35.955 persones en relació al mes anterior (-7,46%), i en 39.157 persones respecte a l’any passat (-8,07%).

 • A l’Estat espanyol l’atur també es redueix, situant-se en 3.614.339 persones, amb un decrement intermensual de 166.911 persones (-4,41%), i una reducció interanual de 248.544 persones (-6,43%).

 • L’atur baixa a totes les províncies: a Barcelona en 23.464 persones (-6,65%), a Girona en 5.187 persones (-11,14%), a Tarragona en 5.042 persones (-8,75%) i  a Lleida en 2.262 (-9,10%). Interanualment l’atur decreix a totes les províncies, destacant Barcelona, amb 28.944 persones menys en situació de desocupació.

 

 • Intermensualment l’atur decreix més entre els homes (-20.028 homes, -9,34%) que entre les dones (-15.927 dones, -5,96%). Interanualment, la reducció de l’atur masculí

(-21.754 homes, -10,06%) també és superior a la reducció de l’atur femení (-17.403 dones, -6,47%). Les dones representen el 56,39% del total de l’atur.

 • Es redueix l’atur juvenil i se situa en 29.632 joves: 5.480 joves menys que el mes anterior (-15,61%) i 10.340 joves menys que ara fa un any (-25,87%).

 • 24.0.564 persones majors de 45 anys es troben en situació d’atur: 11.692 menys que al maig (-4,63%), però amb un increment interanual de 1.110 persones (+0,46%). Representen el 53,95% del total de l’atur a Catalunya.

 • L’atur entre les persones estrangeres, se situa en 97.040 persones, amb 14.214 persones menys intermensualment i 5.290 persones menys interanualment. Representen el 21,76% del total de l’atur.

 • L’atur es redueix a tots els sectors, però fonamentalment als serveis, amb 27.039 persones menys en situació d’atur (-7,70%). A la construcció l’atur decreix en 2.663 persones (-7,18%), a la indústria en 2.632 persones (-5,43%), entre les persones sense ocupació anterior en 2.540 persones (-7,36%) i a l’agricultura en 1.081 persones (-10,49%). Interanualment l’atur també es redueix als serveis (-36.211 persones, -10,04%), a la indústria (-4.413 persones, -8,78%) i a la construcció (-2.231 persones, 6,08%), però s’incrementa entre les persones sense ocupació anterior (+3.478 persones, +12,20%) i a l’agricultura (+220 persones, +2,44%).

Afiliació a la seguretat social

 • Aquest mes torna a créixer l’afiliació a la seguretat social, amb 49.977 persones cotitzants més que al maig (+1,45%), i 155.146 persones cotitzants més que ara fa un any (+4,66%). En total 3.485.405 persones ocupades cotitzen a la seguretat social a Catalunya.

Contractació

 • S’han signat un total de 266.567 contractes, 47.044 més que al maig (+21,43%), i 102.129 més que ara fa un any (+62,11%)La contractació augmenta tant mensual com interanualment a totes les províncies.
 • 35.964 contractes indefinits signats, 4.229 més que al maig (+13,33%), i 13.193 contractes més que l’any passat (+57,94%).
 • S’incrementa la contractació temporal: s’han signat 230.603 contractes temporals, 42.815 contractes més intermensualment (+22,80%), i 88.936 contractes temporals més que l’any passat (+62,78%). La contractació temporal representa el 86,51% del total de la contractació.
 • Del total de contractes signats, el 78,71% ha estat del sector serveis (209.823 contractes). El 67,52% del total de la contractació d’aquest mes ha estat temporal i del sector serveis (179.994 contractes).
 • El 53,16% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (141.701 contractes) i el 46,84% dones (124.866 contractes).

Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

 • Del total d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) presentats en la primera onada de la pandèmia Covid-1926.119 persones encara es troben en situació d’ERTO a Catalunya (5.850 menys que el mes anterior). D’elles, 16.711 es troben en situació d’ERTO per força major.
 • A més, 63.329 persones també estan en situació d’ERTO com a conseqüència de la pròrroga d’aquest mecanisme per donar resposta a la segona onada de la Covid-19 (16.791 menys que el mes anterior). D’aquestes, 2.858 persones estan en ERTO per impediment, 26.050 persones per limitació, 28.582 persones són de sectors especialment afectats (CNAE annex) i 5.839 formen part de la cadena de valor dels àmbits més castigats.
 • En total, aquest juny, 89.448 catalans i catalanes estan afectats per un ERTO, el que suposa una desafectació de 22.641 persones treballadores respecte al mes anterior.
 • De les persones que continuen en situació d’ERTO, 59.553 persones tenen el contracte suspès i 29.895 estan en un ERTO parcial.
 • En l’actualitat, de les persones en situació d’ERTO a Catalunya, 45.226 són dones (50, 56%) i 44.222 homes (49,44%).

Protecció social

 • De les persones en situació d’atur, 243.881 persones reben una prestació per desocupació i la taxa de cobertura se situa en el 50,62%.

o    125.947 persones cobren una prestació contributiva

o    117.934 persones cobren una prestació no contributiva.

 • 237.936 persones no cobren prestacions per desocupació (el 49,38% del total de l’atur registrat).
 • Aquest mes, 142.709 persones a Catalunya tenen dret a rebre la prestació contributiva per ERTO Covid-19.
 • Des de l’abril de 2020, 1.337.981 persones han tramitat l’alta inicial de la prestació contributiva per ERTO Covid-19 (1.160.083 per suspensió del contracte i 177.898 per ERTO parcial).

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Tradicionalment, el mes de juny sempre ha estat positiu per al nostre mercat de treball en termes de reducció de l’atur, l’increment de la contractació i creació d’ocupació, a excepció de l’any passat quan ens trobàvem immersos en plena pandèmia.

Observem una evolució favorable de les dades coincidint amb la bona marxa del procés de vacunació de la població en la lluita contra la covid-19, que està facilitant l’increment de l’activitat econòmica, l’apertura del país al turisme, l’inici de les activitats del lleure infantil i juvenil que segueixen a la finalització del curs escolar, les rebaixes als comerços, que aquest any s’han avançat, i l’inici de les campanyes agràries de temporada.

Però aquesta reactivació torna a posar les bases en un model de treball precari, amb contractes temporals i a temps parcial, que perpetuen la pobresa laboral i amaguen subocupació i economia submergida.

Valorem positivament la recuperació del congrés de la telefonia mòbil, el Mobile World Congress, que s’ha celebrat aquests dies a la ciutat de Barcelona i que es va haver de suspendre l’any passat com a conseqüència de la Covid-19. Aquest esdeveniment suposa un element més cap a la reactivació econòmica del nostre país, però continuem alertant que el seu impacte econòmic ve acompanyat de les condicions laborals precàries de les persones treballadores contractades que hi han prestat serveis.

Tot i la millora de les dades, encara tenim 50.648 persones més en situació d’atur que abans de l’inici de la pandèmia, la recuperació dels llocs de treball destruïts a la província de Barcelona no s’ha assolit encara (37.065 persones cotitzants a la seguretat social menys que al febrer de 2020) i 89.448 persones continuen en ERTO, de les quals, 26.119 persones ho estan des de la primera onada de la covid-19.

En aquest sentit, valorem també positivament la posada en marxa, el proper dilluns, 5 de juliol, de la  segona edició dels ajuts de persones treballadores en ERTO i fix discontinues beneficiàries de la prestació extraordinària, que suposaran un complement d’ingressos per a les persones treballadores que continuen en aquesta situació.

Amb tot això, la UGT de Catalunya demanem:

 • Uns pressupostos socials, amb més inversió pública, recuperant i superant els nivells de 2010, previ a les retallades, capaços de fer front a les necessitats de les persones i les empreses amb més dificultats, i una distribució de la riquesa més equitativa i una fiscalitat suficient per afrontar l’emergència derivada de la pandèmia i assegurar la sostenibilitat i millora de l’estat de benestar.
 • Derogar de manera immediata les reformes laborals dels anys 2010, 2012 i successives en la seva totalitat, com a punt de partida imprescindible per a la sortida de la crisi econòmica, on els salaris i les condicions laborals dignes i el treball de qualitat siguin els fonaments sobre els quals construir un nou model de mercat laboral. I la derogació de la reforma de les pensions del 2013, i apostar per un model públic de pensions, per garantir definitivament la sostenibilitat del sistema de pensions i el poder adquisitiu de les persones pensionistes.
 • La posada en marxa d’un pla d’ocupació que permeti recuperar els llocs de treball perduts al llarg de la crisi que contempli un nou Pacte nacional per a la indústria i un pla de xoc per al sector del turisme.
 • Utilitzar els fons europeus de reconstrucció, transformació i resiliència i els Next Generation per impulsar polítiques de reactivació econòmica, adreçades a un nou model econòmic i productiu més just, solidari i sostenible, per generar ocupació de qualitat.
 • L’enfortiment dels serveis públics, amb més inversió en equipaments de salut, educació, serveis socials, dependència, serveis d’ocupació i tot el sector públic en general, garantint també unes condicions salarials i laborals dignes per als treballadors i treballadores del sector públic.
 • L’increment del Salari Mínim Interprofessional fins al 60% del salari mitjà del país, d’acord amb la Carta Social Europea, per evitar salaris per sota del llindar de la pobresa, millorar el poder adquisitiu de les persones treballadores i activar l’economia del nostre país.
 • La reducció per llei de la jornada laboral fins a les 32 hores setmanals, arribant a acords de reducció i racionalització de les jornades per aconseguir l’objectiu de treballar menys, treballar millor i cobrar més.
 • Implementar i agilitar la tramitació de les mesures de protecció social per evitar l’increment de la pobresa. Agilitar la gestió de les ajudes a les persones treballadores en ERTO amb baixos ingressos i fixes discontinus, la gestió de l’Ingrés Mínim Vital i augmentar la capacitat de resposta de la Renda Garantida de Ciutadana.
 • Unes polítiques actives d’ocupació d’impacte directe sobre les persones treballadores més afectades per aquesta crisi, amb itineraris personalitzatsincrementant el nombre d’orientadors i orientadores especialitzats, per tal de garantir una ràpida i adequada atenció a les persones.
 • Impulsar un pla de xoc contra la sinistralitat i el compliment per part de les empreses i les administracions de l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball..

Comments are closed.