Guia de prevenció de riscos laborals per a la indústria càrnia

Aquesta setmana, amb motiu de la Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball, es desenvolupa la campanya 2018-2019 “Treballs saludables: alerta davant de substàncies perilloses”.

En la producció de productes carnis està molt estès l’ús d’additius alimentaris per a evitar que els productes s’espatllin, o per a millorar la seva presentació i/o sabor. Els additius més utilitzats són: conservants, antioxidants, colorants, estabilizants, emulsionants, espesants, nitrificants i potenciadors. L’exposició laboral a additius en forma de pólvores, vapors i/o aerosols pot ocasionar dermatitis i problemes respiratoris en les persones treballadores.

Més  informació: Guia de Prevención de Riesgos Laborales para la Industria Cárnica.

Comments are closed.