Guia del treballador mòbil europeu

guia_mobilitat_6

La crisi econòmica ha generat a Catalunya un gran augment de la taxa d’atur, i ha fet especial incidència entre els joves on els nivells se situen per sobre del 40%. A més, aquells que troben feina han d’acceptar condicions precàries amb l’excusa de la mala situació econòmica. Per aquest motiu, cada vegada més joves opten per emigrar, especialment a altres països de la Unió Europea.

La Confederació Europea de Sindicats (ETUC) ha publicat una “Guía del trabajador móvil europeu”, un document on s’expliquen detalladament quins són els drets dels treballadors de la UE fora dels seus països d’origen, i que resulta útil per resoldre dubtes que puguin sorgir a aquells que tinguin una mobilitat laboral dins de la Unió, com per exemple el trasllat dels anys cotitzats d’un país a un altre, etc.

Si treballes en un altre país de la UE o estàs pensant en sortir a l’estranger a buscar feina, trobaràs molt útil aquesta guia per conèixer els teus drets com a ciutadà de la Unió i facilitar així l’accés al mercat de treball europeu.

Enllaç del document => Guia mobilitat europea

Comments are closed.