Guia d’estratègia europea sindical comparada per a membres de comitès d’empresa europeus

Els comitès d’empresa europeus són eines d’informació i consulta per als treballadors d’empreses transnacionals. Aquest òrgans estan regulats a través d’una directiva de l’any 1994, amb l’objectiu de gestionar la globalització,  (l’organització de les empreses a nivell transnacional, l’expansió dels mercats financers, i la conseqüent pèrdua progressiva dels estats en la regulació de l’activitat econòmica).

Aquests òrgans d’informació i consulta es poden constituir en empreses o grups d’empreses de dimensió comunitària. Això vol dir que tinguin com a mínim 1000 treballadors en el conjunt dels estats membres, i que ocupin, en almenys dos estats membres, 150 treballadors.

Aquesta guia, gestada en el marc d’un projecte europeu i amb la col·laboració de l’ajuntament de Barcelona, vol donar eines de negociació als membres d’aquests òrgans de consulta, que sovint han de fer front a reestructuracions i deslocalitzacions en un marc legal desconegut per ells i on hi ha barreres lingüístiques i algunes diferències culturals.

Esperem que us sigui d’utilitat!

Aplicar bones pràctiques per als Comité d'Empresa Europeus
498.5 KiB, 537 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

Comments are closed.