Guia pràctica: Geriàtrics i la prevenció en el treball

Aquesta setmana, amb motiu de la Setmana Europea de Seguretat i Salut en el Treball, es desenvolupa la campanya 2018-2019 “Treballs saludables: alerta davant de substàncies perilloses”.

En el món sanitari i en els geriàtrics en particular, sovint s’utilitzen productes químics sense ser considerats com a tals. Els medicaments, per exemple, són productes químics que milloren la salut dels pacients, però poden perjudicar la salut dels treballadors i treballadores si s’administren sense les degudes precaucions. També els productes de desinfecció i de neteja han de ser tractats com a productes químics i poden provocar problemes a la salut de les persones treballadores.

Més informació: Guia pràctica de geriàtrics i la prevenció a la feina.

Comments are closed.