Publicat el quadern preventiu: “Nueva clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas”

Per poder treballar en condicions segures, és fonamental que els treballadors i treballadores tinguin informació i formació sobre els riscos dels seus llocs de treball, i de les especificacions de seguretat que han de complir les substàncies químiques, preparats i residus perillosos (classificació, envasat, etiquetat…) i de la manera correcta de fer-los servir, manipular-los i emmagatzemar-los. En aquest quadern hi trobaràs tot el que et cal saber.

Cuaderno preventivo: Nueva clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas
965.0 KiB, 2580 descàrregues

Detalls Descarrega l'arxiu

Comments are closed.