Sentència: mateixa indemnització per als treballadors temporals que per als indefinits

El Jutjat Social número 1 de Manresa, a instància del Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya, ha concedit una indemnització de 20 dies per finalització de contracte laboral d’interinatge a dues treballadores que prestaven servei al Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

En aquest cas, el jutge ha aplicat la doctrina del Tribunal de Justícia de la UE (“caso Diego Porras”), que reconeix que els treballadors temporals han de tenir la mateixa indemnització que els treballadors amb contracte indefinit.

Comments are closed.