Informació addicional nova normativa de protecció de dades

Informació addicional nova normativa de protecció de dades

Informació addicional:

En aquesta comunicació es posa a la vostra disposició informació addicional sobre el tractament de dades de caràcter personal que la UGT de Catalunya realitza sobre les vostres dades: 1. Dades de contacte. Responsable del tractament: UGT de Catalunya, rambla raval 29-35, 08001 Barcelona. CIF G08496622. Lloc web: www.ugt.es Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@catalunya.ugt.org 2. Finalitats: A continuació s’aporta una descripció més detallada de cadascuna de les finalitats esmentades a la clàusula d’informació bàsica. La finalitat consisteix en la gestió de les comunicacions amb contactes, en el marc de les relacions que en cada cas s’hagin dut a terme (comercials, informatives, legals, etc.). 3. Conservació. Pel que fa a les dades proporcionades, es conservaran durant els anys necessaris per complir les obligacions legals derivades de les actuacions del tractament. En qualsevol cas, les dades no es conservaran més temps del necessari per complir amb les obligacions contretes, finalitats que motiven el tractament o requeriments legals. 4. Legitimació. Us informem que la base jurídica en la qual es basa el tractament de les vostres dades personals per a la finalitat principal indicada és obtenció del vostre consentiment inequívoc. A més, és important que sapigueu que el caràcter de les vostres respostes és voluntari, però el fet de no proporcionar les vostres dades implica que el tractament no pugui dur-se a terme per complir la finalitat informada. 5. Destinataris. Per poder complir amb les finalitats anteriorment descrites serà necessari realitzar cessions a tercers. Concretament, serà necessari comunicar les dades als següents actors: Federacions i Territoris de la UGT de Catalunya, en compliment de la gestió o consulta que ens hàgiu sol·licitat, si escau. Autoritats o organismes públics, en compliment de les obligacions legals a les quals la UGT de Catalunya es troba subjecta. 6. Drets. Com a titular de les dades tractades per UGT de Catalunya, teniu la possibilitat d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades basades exclusivament en tractaments automatitzats. Aquests drets poden exercir-se mitjançant una comunicació a les següents adreces: rambla Raval 29-35, 08001 Barcelona. A més, sense perjudici que hàgiu mostrat el vostre consentiment per realitzar el tractament sobre les vostres dades, és important que sapigueu que podeu retirar-lo en qualsevol moment mitjançant una petició enviada a les adreces anteriors. Finalment, teniu la possibilitat de fer una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, òrgan competent en matèria de Protecció de Dades a Espanya.