Informe: “Augmenta la conflictivitat a les empreses catalanes”

destruccio-llocs-treball
Tot i el descens dels expedients de regulació, en el darrer any ha augmentat l’activitat de la Inspecció de Treball i del Tribunal Laboral de Catalunya

Respecte a l’any anterior, el nostre país ha experimentat un descens dels expedients de regulació d’ocupació, però, paradoxalment, s’ha incrementat de manera considerable l’actuació de la Inspecció de Treball (+5,6%) i del Tribunal Laboral de Catalunya (+12%).

File Icon Informe “Destrucció d’ocupació i Conflictivitat Laboral”

Comments are closed.