Informe sobre la situació laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra cada 3 de desembre, la UGT de Catalunya ha realitzat un informe sobre la situació laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya en el que es posa l’accent sobre les possibilitats d’acció de les persones delegades per a millorar els drets i les condicions laborals de les persones amb discapacitat.

Només cal que tinguem present que a Catalunya gairebé 530.000 persones tenen legalment reconeguda una discapacitat, que representen el 7% del conjunt de la població catalana i el 5,7% de la població total en edat de treballar. Però les dades evidencien l’escasa participació de les persones amb discapacitat en el mercat de treball: la taxa d’ocupació és només del 23,4% enfront del 60,9% de la població sense discapacitat, i només representen el 0,46% del total de la contractació realitzada a Catalunya. Les baixes taxes d’activitat i d’ocupació ens alarmen de l’evident situació de desavantatge de les persones amb discapacitat en el mercat de treball, especialment les que presenten una discapacitat severa.

Per canviar aquesta realitat, és necessària una major sensibilització que faciliti la inserció laboral de les persones amb discapacitat, però també passa per aconseguir que la negociació col·lectiva abordi i tracti aquest tema.

Informe “La situació laboral de les persones amb discapacitat 2017”.

Comments are closed.