Iniciativa de l’OIT en el seu centenari: una consulta pública sobre “El futur del treball que volem”

L’Organització Internacional del Treball (OIT) ha impulsat a nivell mundial un ampli debat sobre el futur del treball com a resposta a les dificultats que es plantegen per abordar totes les repercussions derivades d’un procés en contínua transformació en el món del treball, els resultats dels quals es presentaran al juny el 2019, en el marc de la II Conferència Nacional Tripartita, en el centèsim aniversari d’aquesta organització internacional.

Per facilitar les discussions, el director general de l’OIT, Guy Rider, va proposar l’any 2015 quatre grans blocs al voltant dels quals s’haurien d’articular els debats: treball i societat, treball digne per a tothom, l’organització del treball i de la producció, i la governança del treball.

Aquesta iniciativa aspira a obrir un espai de debat i reflexió sobre “el futur del treball que volem” comptant amb la màxima participació dels agents socials, administracions públiques, institucions d’investigació, universitats i societat civil en cadascun dels països.

A l’Estat espanyol aquesta iniciativa ha estat impulsada per la Comissió tripartida sobre el futur del treball, constituïda el juliol de 2016, que entre altres iniciatives va organitzar la cimera tripartida sobre el futur del treball del 28 de març de 2017, i ha posat en marxa la iniciativa interuniversitària de xarxes i trobada d’investigadors i experts sobre el futur del treball, en la qual la UGT de Catalunya participa de manera activa.

Us enllacem la documentació resultant de les trobades que s’han fet en els darrers mesos:

 

Comments are closed.