Iniciativa Legislativa per una Renda Garantida de Ciutadania

El passat divendres 25 de gener, representants de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa per una Renda Garantida de Ciutadania van fer entrega a la Presidenta del Parlament, Núria de Gispert, del text i memòria de la Iniciativa Legislativa Popular per tal d’inciar el procés legal.

La proposta per una Renda Garantida Ciutadana és el desenvolupament de l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya que diu: “les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida digna” aquest article encara no s’ha desenvolupat des de l’aprovació de l’Estatut. 

El text, que s’ha presentat a registre al Parlament per tal de procedir al tràmit parlamentari, desenvolupa la creació d’una Renda Garantida de Ciutadania per tal de donar resposta a la preocupant situació econòmica de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya i segons s’ha exposat en la reunió “és una qüestió d’emergència social i justícia”.

La UGT de Catalunya donem suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per una Renda Garantida de Ciutadania i en formem part de la Comissió Promotora d’aquesta iniciativa que té com a eixos centrals: 

  • És un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.
  • És un  dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
  • El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.
  • La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.
Aquí podeu consultar el text i la memòria de la Iniciativa Legislativa Popular.
Per a més informació podeu visitar la web de la ILP per una Renda Garantida Ciutadana

Comments are closed.