Inspecció de treball reconeix que els afectats de l’edifici d’acció social han patit un accident

ajuntament-bcn.jpg
Des de fa dos any, els treballadors de l’edifici pateixen diversos (símptomes fatiga crònica, hipersensibilitat química, etc) provocats per una mal sistema de ventilació combinat amb un element de tipus químic

El Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona (Part Social) denuncia que la meitat de la plantilla que hi treballa ha estat afectada 

La Inspecció de Treball ha emès un requeriment en què determina que els diversos símptomes (fatiga crònica, hipersensibilitat química, etc.) que fa dos anys que pateixen els treballadors de l’edifici d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona (Avinguda Diagonal, 233) han de ser considerats com a accident de treball, tal i com reclamava el Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona (Part Social), on la UGT de Catalunya té la presidència.

Segons el requeriment:

"En aplicació de l’article 115.2.e de la LGSS, i sempre que es confirmi el diagnòstic mèdic, procedeix la qualificació de l’origen d’aquesta dolència com a accident de treball, tret de prova en contra que acrediti que la causa de les dolències està motivada per una malaltia comú dels treballadors afectats".

I afegeix:

"Atesa la relació de causalitat entre el dany i les deficiències en matèria preventiva constatades,en particular per l’incompliment de l’obligació empresarial de mantenir les condicions de ventilació i renovació d’aire de l’edifici tal i com exigeix l’article 14 de la Llei 31/1995 i l’article 3 de l Reial decret 486/1997, s’ha proposta a l’INSS, sempre i quan es donin les condicions previstes en l’apartat anterior, la imposició del recàrrec del 30% de les prestacions econòmiques que tinguin la seva causa en aquella lesió"

D’aquesta manera, la Inspecció de Treball dóna la raó al Comitè de Seguretat i Salut Laboral que havia denunciat que des de feia temps els treballadors de l’edifici havien patit diversos símptomes provocats per la possible intoxicació de tipus químic i un mal sistema de ventilació.

El número total de treballadors afectats podria arribar al 50% del total de la plantilla de l’edifici.

{mxc}

Comments are closed.