Inspecció requereix a El Corte Inglés que lliuri a un delegat de la UGT la documentació sol·licitada

Queda patent la política antisindical que El Corte Inglés manté vers al nostre sindicat

La Inspecció de Treball ha tornat a convocar novament els representants de la UGT de Catalunya i d'El Corte Inglés arran d'una denúncia presentada pels nostres delegats el passat 23 de març i que posava de manifest l'incompliment que la companyia fa del conveni col·lectiu de Grans Magatzems.

Segons recull expressament aquest Conveni, els treballadors i les treballadores han de disposar del seu calendari laboral en el primer trimestre de l'any, i que aquest calendari ha d'incloure els diumenges i festius d'obertura comercial en què el treballador o la treballadora està obligat a treballar. Així mateix, però, el Conveni redueix aquests dies a un 70% dels dies d'obertura autoritzada. És a dir, que si a Catalunya es permet l'obertura de 8 festius l'any, l'empleat no pot treballar-ne més de 6.

No obstant això, El Corte Inglés, sense informar als representants dels treballadors, ha fet treballar en diumenges i festius a empleats que tenen contracte de dilluns a dissabte d'obertura comercial durant el mes de desembre de 2006 i de gener de 2007.

En la reunió mantinguda avui, la UGT de Catalunya ha tornat a manifestar que l'empresa no vol lliurar la informació requerida pels delegats (calendari laboral individual, relació de treballadors amb contracte de dilluns a dissabte, etc.), vulnerant així la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Per aquesta raó, la Inspecció de Treball ha requerit formalment que El Corte Inglés lliuri de manera immediata aquesta documentació als delegats de la UGT de Catalunya, donant la raó al nostre sindicat.

{moscomment} 

Comments are closed.