Instem la direcció de Banc Sabadell a presentar propostes concretes

Seguint amb el calendari de reunions previstes aquesta matí, s’ha celebrat a Barcelona la tercera sessió de la taula negociadora de l’ERO a Banc Sabadell. El posicionament adoptat des de la UGT s’ha mantingut ferm, especialment pel que fa a la voluntarietat

, factor que considerem primordial i exclusiu.També hem reiterat el nostre malestar amb la informació que l’empresa va avançar dimecres sobre les condicions econòmiques de sortida, que considerem insultants, tot i tractar-se d’una primera oferta, mot lluny d’allò acordat en processos similars que s’han dut a terme en altres entitats del sector recentment.

Des de la UGT qualifiquem d’insuficient la informació que ha aportat l’empresa, el que impossibilita emetre valoracions addicionals. Fins al moment, l’empresa ha limitat les seves explicacions a les “sortides”. Per aquesta raó insistim a dir que s’ampliï el contingut de la proposta incloent els següents condicionants:

 

  • Que es rebaixi la xifra de 1.936 treballadors i treballadores afectats mitjançant l’aplicació de mesures prèvies que hem aportat anteriorment.
  • La inclusió en el procés dels col·lectius descartats pel banc, és a dir, aquells treballadors i treballadores en la franja de 50 a 55 anys i els que tinguin 63 anys o més.
  • Que s’exclogui de l’ERO col·lectius sensibles (detallats en la reunió del dia 22).
  • Retallada del període de vigència de l’ERO plantejat per l’empresa (30 de juny de 2022).
En el torn de rèplica, la direcció de Banc Sabadell ha manifestat que estudiaran les possibilitats per replantejar a la baixa la xifra d’afectacions mitjançant algun canvi en les bases de l’acord.També coincideixen en el caràcter de voluntarietat que ha de regir aquest procés, sense descartar que pugui resultar insuficient.
La direcció del banc s’ha compromès a estudiar les nostres propostes, com per exemple pel que fa a l’exclusió del procés de determinats treballadors i treballadores en situacions d’especial sensibilitat. L’empresa no ha plantejat encara cap mesura en relació amb la mobilitat, concepte que considerem que hauria d’atenir-se a allò que estableix el conveni col·lectiu de la banca.
La UGT valorem com a insuficient el ritme al qual avancen les negociacions i urgim a l’empresa que presenti i lliuri un document més concret i detallat de les seves propostes en les pròximes reunions, concretament la que tindrà lloc dijous, 30 de setembre.

Comments are closed.