IPC abril 2007: L’economia catalana perd competitivitat i els treballadors, poder adquisitiu

L'IPC del mileurista del mes d'abril se situaria més a prop del 3,1% que del 2,7% oficial a Catalunya 

Els preus a Catalunya van pujar el passat mes d'abril un 1,4% -igual que al conjunt de l'Estat, la qual cosa situa la inflació interanual al nostre país en un 2,7 %, a tres dècimes més que l'estatal i que la de Madrid (2,4%), i dues dècimes per damunt del País Basc (2,5%).

 

Aquest percentatge d'augment és habitual en el mes d'abril, degut a la fi de la temporada de rebaixes. Així, els preus del grup de productes de vestit i calçat se situa a Catalunya un 10,1% per sobre del mes anterior i és 8 dècimes superior a la taxa registrada a Espanya.

 

També respecte al mes anterior, l'habitatge mostra un comportament més inflacionari a Catalunya que a Espanya: els preus registrats són 5 dècimes superiors als d'Espanya, sent la taxa d'augment d'un 0,8% a Catalunya i d'un 0,3% a Espanya.

 

Pel que fa a la variació interanual, habitatge i ensenyament són els grups de béns i serveis on els diferencials entre Espanya i Catalunya presenten xifres superiors. Així, el diferencial al grup d'habitatge és de 8 dècimes -els preus a Espanya creixen un 3,2% mentre que a Catalunya ho fan un 4%-. Els preus del grup de productes que s'inclouen a l'apartat d'ensenyament presenten quasi dos punts de diferencial: mentre a Espanya creixen un 4,5%, a Catalunya ho fan en un 6,4%.

 

L'IPC dels "mileuristes"

 

Els catalans i les catalanes continuem perdent capacitat adquisitiva respecte d'altres comunitats i Espanya en general, però a més, no hem d'oblidar que són els treballadors i les treballadores amb les rendes més baixes aquells que continuen patint de manera més acusada l'evolució alcista dels preus; els augments en els preus suposen un esforç major per a les seves butxaques, alhora que dediquen una proporció major dels seus ingressos en la compra de productes bàsics -que són precisament els que presenten un comportament més inflacionari-. En aquesta línia, l'IPC del mileurista del mes d'abril, se situaria més aprop del 3,1% que del 2,7% oficial a Catalunya.

 

En conjunt, doncs, per a la UGT de Catalunya l'evolució dels preus mostra una pèrdua de competitivitat de l'economia catalana i provoca que catalans i catalanes -especialment els que perceben les rendes més baixes-, continuin perdent capacitat adquisitiva respecte d'altres comunitats i de l'Estat en general.{moscomment}

Comments are closed.