IPC agost: les polítiques del govern perjudicaran el poder adquisitiu dels treballadors

euros

La baixada de preus a l’agost és conjuntural i es deu a la forta dependència energètica

La variació interanual de l’IPC del mes d’agost s’ha situat a l’1,8% a Espanya i el 2,1% a Catalunya, la qual cosa suposa una reducció d’una dècima respecte el mes de juliol, tant a Espanya com a Catalunya, degut bàsicament al manteniment del preu dels carburants.

La taxa negativa en l’evolució interanual dels preus a Catalunya és conjuntural i és deguda a la forta dependència energètica, que ens fa molt vulnerables davant canvis en els preus dels carburants. Això fa que els nivells d’inflació fluctuïn entre uns marges molt amplis. Som el país que més inflació ha presentat en època inflacionista i, en canvi, ara som dels països amb una reducció de la inflació més important. Les previsions que auguraven una estabilització dels preus queda confirmada. Aquest “efecte esglaó” ha quedat atenuat al mes d’agost  i tot indica que quedi gairebé anul•lat entre octubre i novembre d’enguany.

Per altra banda, la taxa de variació mensual augmenta 0,3 dècimes tant a Espanya com a Catalunya.

Rebuig frontal a les retallades de drets i pensions

Rebutgem frontalment les mesures que l’únic que fomenten és la retallada dels drets dels treballadors i les treballadores. Les mesures d’austeritat econòmica així com la reforma laboral no suposaran una reactivació econòmica ni creació de llocs de treball. Ben al contrari, és previsible que retallin la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. A més, no caldria prendre mesures d’ajustament tant dràstiques com les plantejades si no s’haguessin baixat impostos progressius com el de successions a Catalunya i la contínua baixada d’impostos estatals i beneficis fiscals a les empreses.

dels preus no han de suposar una merma en la capacitat de compra, per això la inclusió de la clàusula de revisió salarial a tots els convenis signats és una garantia bàsica del manteniment del poder adquisitiu dels salaris.

És necessari prioritzar l’augment d’ingressos enfront la retallada de despeses a  través d’una reforma fiscal que recuperi l’Impost de Patrimoni, la reactivació de l’Impost de Successions, l’augment de l’IVA als béns de luxe i reforçar la lluita contra el frau fiscal i evasió d’impostos, entre d’altres.

Es necessari augmentar la protecció social de manera immediata per protegir i alhora assegurar el nivell de despesa de les persones treballadores i consumidores com a millor eina per sortir de la crisi.

Recordem que durant els anys de major creixement econòmic i generació d’ocupació, els salaris van perdre capacitat adquisitiva. La riquesa generada ni va ser distribuïda ni va ser aprofitada per invertir en la millora de l’ocupació a través de la formació i la innovació. En lloc de dur a terme aquestes inversions, que haurien estat del tot necessàries per preparar-nos davant del canvi, els empresaris i gestors van engreixar els excedents d’explotació i van invertir en activitats no productives i especulatives, que ens han portat a la situació que estem vivint.

 

Comments are closed.