IPC Agost: UGT exigeix mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació

És urgent garantir la millora de la capacitat adquisitiva dels salaris

Davant d’aquest escenari queda palesa la necessitat urgent de garantir la millora de la capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores, ja que les altes taxes d’atur, l’elevat endeutament i l’empobriment general i el descens de la capacitat adquisitiva de la ciutadania posa en perill l’estabilitat econòmica i social del país.

El creixement dels preus a casa nostra continua minvant la capacitat de compra de catalans i catalanes. Si a aquest fet li sumem el descens de la capacitat de compra pel nivell de desocupació, la congelació de la inversió pública i les retallades en despesa pública general, ens trobem en una situació poc alentidora de cara a la recuperació de les nostres economies i la generació de llocs de treball.

ipc1001

És erroni combatre una crisi de demanda amb polítiques restrictives basades únicament en l’objectiu de dèficit 0

És erroni, ja que l’objectiu d’aquestes polítiques no és combatre la crisi estimulant l’economia per crear ocupació, sinó únicament assolir un determinat nivell de dèficit mitjançant la retallada dràstica de la despesa pública. L’impacte d’aquestes polítiques recau sobre la cohesió social, els serveis i prestacions a la ciutadania i l’Estat del Benestar en el seu conjunt, deixant de banda l’objectiu principal de creació d’ocupació.

Per això continuem reclamant mesures de reactivació econòmica

Des de la UGT de Catalunya exigim mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit proposem:

  • Una política social coherent amb les necessitats derivades de la crisi i que no n’obstaculitzi la sortida, que vetlli per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per afavorir també la reactivació econòmica. En aquest sentit, reiterem la nostra denúncia a la retallada en la PIRMI del Govern de la Generalitat quantificada en 53 milions d’euros anuals; un estalvi que molt probablement derivarà en necessitats que requeriran solucions molt més costoses tant per a l’administració com per a la societat en general.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%).

Comments are closed.