IPC desembre: 770.000 treballadors/es han perdut poder adquistiu el 2007

impuesto_euro.jpgLa UGT de Catalunya denuncia que l’IPC per a les famílies mileuristes és del 4,6%, tres dècimes per sobre de la variació interanual oficial

La UGT de Catalunya defensa que és fonamental garantir la presència de clàusules de revisió salarial en els convenis col·lectius, com a mesura perquè els treballadors i les treballadores no vegin minvat permanentment el seu poder adquisitiu amb la contínua pujada dels preus. Dels convenis signats i registrats entre gener i novembre de 2007 al nostre país, el 20,8% de treballadors afectats no tenen prevista clàusula de revisió salarial (344.791 treballadors) i un 25,5% de treballadors tenen clàusula de revisió no retroactiva (422.799 treballadors). Per tant, gairebé 770.000 catalans i catalanes han perdut poder adquisitiu el passat 2007.

Quina ha estat aquesta pèrdua? Si atenem que l’IPC català s’ha enfilat fins al 4,3%, el diferencial amb els increments salarials pactats pels convenis sense clàusula (3,05%) ha estat de -1,25%. Per tant, i malgrat que els convenis sense clàusula pacten increments salarials per sobre de la mitjana (2,81%) per intentar reduir al màxim el risc de pèrdua, la realitat és que enguany 344.791 treballadors i treballadores perdran una mitjana de 295 euros del seu sou anual, resultat d’aplicar aquest 1,25% de pèrdua al salari mitjà català (1.683,7 euros/mes) multiplicat per 14 pagues. També perdran els que tenen clàusula no retroactiva, encara que menys perquè l’increment salarial pactat (3,02%) s’acosta més a l’IPC català .

Així, si ens detenim en el sector industrial, cal destacar que, tot i tenir uns increments salarials per sobre de la mitjana, amb un 2,93%, continua tenint un diferencial negatiu en relació al cost real de la vida a Catalunya. Si tenim en compte que el sou mitjà brut a la indústria és de 1.930,3 euros mes, això podria suposar hipotèticament una pèrdua de 370 euros del sou del 2007 per als treballadors i treballadores d’aquest sector que no tinguessin clàusula de revisió.

A la construcció, amb un increment salarial més alt (3,5%)es veu minvat el poder adquisitiu en 0,8 punts, perdent en el pitjor dels casos 183 euros anuals.

La pitjor situació, però, se l’emportaria el sector serveis, amb uns increments salarials pactats de 2,59%. Amb un sou mitjà del sector de 1.615,4 euros/mes, això podria suposar una pèrdua de 387 euros del sou anual.

D’altra banda, la UGT de Catalunya continua reivindicant la referència de l’IPC català a l’hora de negociar els increments salarials, ja que un cop més queda demostrat que el cost de la vida al nostre país supera la mitjana espanyola (un 4,3% interanual enfront del 4,2% estatal). Per això, també hem de denunciar la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors catalans i catalanes amb convenis que encara referencien els increments en base a l’IPC estatal (la majoria dels casos).


IPC Mileurista

Les despeses en alimentació, habitatge, transport i ensenyament suposen el 70% en el cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes, segons lEncuesta Contínua de Presupuestos Familiares de l’INE. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques.

Així ho demostra el càlcul de la UGT de Catalunya de l’IPC del mileurista, que arriba a una taxa de variació interanual del mes de desembre del 4,6%, 3 dècimes per sobre de la variació interanual oficial.

La UGT de Catalunya alerta sobre els efectes de la pujada dels preus d’alguns aliments com la llet o els cereals i el continu augment del preu del cru. Aquests augments dificulten encara més la minsa capacitat d’estalvi de les famílies mileuristes. Recordem que el 45,4% de les famílies es declara amb dificultats per arribar a final de mes i que les fallides personals s’han triplicat en una any.

{mxc} 

Comments are closed.