IPC d’octubre: Calen polítiques salarials que garanteixin el poder adquisitiu

Els carburants han fet créixer l’IPC dels transports fins un 6,8% interanual, evidenciant que tenim una dependència energètica de les més altes de la UE

L’IPC a Catalunya ha augmentat vuit dècimes a l’octubre respecte el mes anterior, per l’habitual increment al mes d’octubre del vestit i calçat, i la taxa interanual continua l’evolució alcista situant-se al 2,6%. Tant la taxa interanual com la mensual es situen 3 dècimes per sobre de les taxes registrades al conjunt de l’Estat, que s’han situat en un 2,3% d’augment interanual i un 0,9 de variació mensual.

Catalunya és la Comunitat amb un augment del nivell de preus més elevat, tant de variació interanual com mensual. Aquest continu augment del cost de la vida juntament amb la persistència de la desocupació fan pensar en una capacitat de compra i estalvi cada cop menor per als treballadors i les treballadores. En aquest sentit, la UGT de Catalunya tornem a reivindicar la necessitat de blindar la capacitat adquisitiva dels salaris a través de les clàusules de revisió salarial als convenis col•lectius.

Garantia de capacitat adquisitiva i estabilitat de preus

Aquest augment de preus i inestabilitat és contraproduent en el marc de la negociació col•lectiva i pel conjunt de l’economia. Per això és imprescindible establir:

  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores, amb un acord plurianual que prengui com a referència l’objectiu d’inflació del BCE (2%). Per a que la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda. I per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya que actualment és de les més altes de tota Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27 amb una taxa de dependència del 81,4%, davant la mitjana de la Unió Europea dels 27 que és del 53,8%.

Dependència energètica

L’evolució del preu de carburants i lubricants ha fet augmentar l’IPC dels transports fins un 6,8% interanual, xifra que ha influït enormement en la taxa de l’IPC general. Aquesta dependència energètica ens fa més vulnerables davant la volatilitat del preu del petroli. Per això tenim menys estabilitat de preus que l’Eurozona: en èpoques inflacionistes nosaltres hem patit un inflació molt superior, en canvi, en èpoques deflacionistes els nostres preus cauen més que els dels nostres veïns europeus.

Control del diferencial amb Espanya davant augments de preus al 2010

El diferencial que manté l’evolució dels preus a Catalunya amb Espanya és dels més alts de totes les CCAA –es manté constant amb 3 dècimes de diferència- i fa que la nostra economia perdi competitivitat alhora que encareix el nivell de vida de ciutadans i ciutadanes.

Evolució de l’IPC interanual a Catalunya i Espanya (oct 2009 – oct 2010):


Comments are closed.