IPC febrer: Cal una pujada de salaris per reactivar el consum i l’economia del país

L’economia continua estancada i no podem parlar de recuperació amb taxes d’inflació encara negatives

Després de tres mesos de baixades, els preus al mes de febrer han pujat un 0,2% tant a Catalunya com a l’Estat espanyol. Tot i així, les taxes interanuals continuen negatives: -0,8% a Catalunya (una dècima per sobre del mes anterior) i -1,1 a Espanya (dues dècimes per sobre del mes anterior).

Els grups amb més influència en la pujada dels preus, tant a nivell mensual com interanual, han estat el transport, per l’augment del preu dels carburants, i els aliments i begudes no alcohòliques.

Pel que fa al territori, els preus han augmentat durant el mes de febrer a totes les demarcacions, però es mantenen les taxes negatives interanuals:

Variació mensual Variació interanual
UE (IPCA) -0,3
Catalunya 0,2 -0,8
Espanya 0,2 -1,1
Barcelona 0,1 -0,5
Girona           0,3 -1,4
Lleida 0,3 -1,4
Tarragona 0,3 -1,5

Les baixes taxes d’inflació, fins i tot negatives, demostren que el consum de les llars no es recupera, donada la situació  d’atur, la cada cop més elevada precarietat laboral (temporalitat, parcialitat, etc.) i els baixos salaris. Les famílies continuen perdent poder adquisitiu, endeutades i amb feines i ingressos cada cop més precaris. Són les greus conseqüències que han provocat les polítiques austericides i la reforma laboral.

Per tant, no podem parlar de recuperació econòmica amb l’actual escenari de taxes d’inflació negatives. Necessitem unes polítiques de govern expansives i que reanimin l’economia i generin ocupació.

Reclamem un canvi de polítiques econòmiques i laborals

Denunciem el procés de dualització social i econòmica que s’està produint a Catalunya. És evident que les actuals polítiques fomenten aquest procés de fragmentació social generador de desigualtats, i per això des de la UGT de Catalunya reclamem:

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros.Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant a nivell sectorial com general.
  • Reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

Comments are closed.