IPC Febrer: UGT considera imprescindible salaris que garanteixin la recuperació del consum

euros

Alertem del diferencial de preus entre Catalunya i Espanya, que ja se situa en 4 dècimes i és el més alt de totes les Comunitats Autònomes

La variació interanual de l’IPC de febrer s’ha situat en l’1,2% a Catalunya i el 0,8% a Espanya. Pel que fa a la variació mensual, ha caigut fins a situar-se en el -0,2% tant a Catalunya com a Espanya, per l’efecte habitual de les segones rebaixes.

El transport torna a ser el grup que més influeix en el descens de l’IPC interanual, ja que la seva taxa assoleix el 5,8% a Espanya i el 6,1% a Catalunya, cinc dècimes menys que les registrades al gener. Aquest descens s’explica majoritàriament per l’estabilitat dels preus dels carburants i lubricants, davant la pujada que van experimentar al febrer del 2009.

Davant d’aquest escenari i de les previsions dels analistes que indiquen una alça del nivell de preus per a aquest any, queda palesa la necessitat urgent de garantir la millora de la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores.

És imprescindible establir:

  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores, amb un acord plurianual que prengui com a referència l’objectiu d’inflació del BCE (2%). Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda. I per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, davant la mitjana de la Unió Europea dels 27, que és del 53,8%.

La UGT de Catalunya insta el Govern a aplicar i desenvolupar polítiques d’estímul a la demanda interna i fomentar una base industrial sòlida, més productiva, innovadora i internacionalitzada. Impulsar la demanda a través de la inversió i l’impuls al consum.

Esperem, des de la UGT de Catalunya, que la cimera que se celebra avui entre agents socials, partits polítics i govern reflecteixi aquesta necessitat que és imprescindible satisfer i superar per poder sortir el més aviat possible de la crisi tot generant ocupació.

D’altra banda, l diferencial que manté l’evolució dels preus a Catalunya amb Espanya és dels més alts de totes les Comunitats Autònomes i fa que la nostra economia perdi competitivitat alhora que encareix el nivell de vida de ciutadans i les ciutadanes.

Davant les previsions d’augment dels preus durant el 2010, en part degut a l’augment de l’impost del valor afegit al juliol d’enguany, la UGT de Catalunya reclama control en la formació de preus a Catalunya i esforços per reduir el diferencial amb Espanya, ja que minva la capacitat adquisitiva de catalans i les catalanes i disminueix la nostra competitivitat encarint els nostres productes.{mxc}

Comments are closed.