IPC: La sortida de la crisi només passarà per l’augment dels salaris i la dignificació de les condicions laborals del país

Infografia amb algunes dades

El nostre sindicat espera que els increments salarials pactats a l’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva serviran per recuperar poder adquisitiu i dinamitzar el consum

L’IPC del mes d’abril s’ha situat en el 0,9% a Catalunya i a l’Estat espanyol, com a conseqüència de l’augment dels preus del vestit i calçat (inici de temporada), del transport (per l’augment dels carburants) i del grup hotels, cafès i restaurants i oci i cultura.

Aquests augments han moderat la caiguda interanual dels preus, que continuen en taxes negatives: -0,3% a Catalunya (igual que el mes anterior) i -0,6% a Espanya (una dècima per sobre del mes anterior). Els grups amb major influència en la pujada han estat de nou el transport (petroli), les comunicacions (telefonia) i l’habitatge (electricitat).

Pel que fa al territori, els preus han augmentat durant el mes de març a totes les demarcacions, però es mantenen les taxes negatives interanuals:

Variació mensual Variació interanual
UE (IPCA) 0,0
Catalunya 0,9 -0,3
Espanya 0,9 -0,6
Barcelona 0,9 -0,1
Girona            0,9 -0,7
Lleida 0,8 -0,8
Tarragona 0,8 -0,8

Tot i aquesta pujada mensual, la nostra economia arrossega des de fa deu mesos taxes d’inflació negatives, de manera que no podem parlar de recuperació econòmica ni de sortida de la crisi. Són les greus conseqüències de les polítiquesaustericides i la reforma laboral, que han provocat altes taxes d’atur, una insuportable precarietat laboral (temporalitat, parcialitat, etc.) i baixos salaris. Necessitem unes polítiques de govern expansives, que reanimin l’economia i generin ocupació, condicions de treball dignes i una pujada de salaris.

Ens preocupa també la pujada del preu de serveis bàsics, com el transport o l’electricitat.

Després de mesos de bloqueig, des de la UGT de Catalunya esperem que el principi d’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva, amb augments salarials pactats de l’1% per a aquest any i de l’1,5% per a l’any 2016, servirà per recuperar el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores i dinamitzar el consum i  l’economia.

Reclamem un canvi de polítiques econòmiques i laborals

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros.Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant a nivell sectorial com general.
  • Reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

Comments are closed.