IPC Maig: Cal un augment dels salaris per dinamitzar el consum

euro-per-recepta.pngEl nostre sindicat espera que els increments salarials pactats a l’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva instin a la recuperació del poder adquisitiu dels treballadors

L’IPC del mes de maig s’ha situat en el 0,5% a Catalunya i a l’Estat espanyol, com a conseqüència de l’augment dels preus del grup de vestit i calçat, transports (augment dels carburants), i comunicacions (telefonia).

La taxa interanual a Espanya és del -0,2%, quatre dècimes per sota de la registrada el mes anterior. A Catalunya, per primer cop en gairebé un any, tenim taxes d’inflació positiva. L’IPC interanual és del +0,1%. Els grups que han empès amb més força els preus en aquest darrer any, tant a Catalunya com a l’Estat, han estat: begudes alcohòliques i tabac; ensenyament; i hotels, cafès i restaurants.

Pel que fa al territori, Barcelona és l’única província que mostra taxes d’inflació interanual positives:

 

Variació mensual Variació interanual
UE (IPCA) -0,3%
Catalunya   0,5 -0,1
Espanya 0,5 -0,2
Barcelona 0,5 0,3
      Girona               0,4 -0,1
Lleida 0,7 -0,2
Tarragona   0,3 -0,3

 

El mes de maig és el primer mes de repercussió positiva en l’IPC interanual, després de deu mesos de taxa d’inflació negativa. Tot i això, no podem parlar de recuperació econòmica ni de sortida de la crisi, i encara queda molt per allunyar-nos de les greus conseqüències de les polítiques austericides i la reforma laboral, que han provocat altes taxes d’atur, una insuportable precarietat laboral (temporalitat, parcialitat, etc.) i baixos salaris.

Després d’aquest repunt dels preus, des de la UGT reclamem millor ocupació, condicions de treball dignes i una pujada de salaris. Si l’economia demostra que comença a canviar el cicle, cal que els salaris també s’apugin si volem evitar que els treballadors i les treballadores tornem a perdre poder adquisitiu un any més.

Esperem que, després de mesos de bloqueig, l’Acord per l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva signat aquesta setmana serveixi per recuperar el poder adquisitiu dels treballadors i les treballadores i per dinamitzar el consum i l’economia.

Reclamem un canvi de polítiques econòmiques i laborals

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros.Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, tant en l’àmbit sectorial com en el general.

Reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.

Un comentari a “IPC Maig: Cal un augment dels salaris per dinamitzar el consum

  1. A veure si és veritat, doncs en el meu cas tenim el salari reduït en un 5% des de fa anys i més que congelat. En canvi, veiem dia darrera dia, que les coses s’encareixen tenint menys poder adquisitiu i frenant el consum. Crec que seria una bona bona solució per les families i pel consum en general.