IPC maig: Davant l’augment de l’IPC, és necessari garantir el poder adquisitiu dels salaris

euros

La retallada de salaris significarà una reducció de dèficit de tan sols 365 milions d’euros, mentre que l’eliminació gradual de l’impost de successions suposa una pèrdua d’ingressos de 200 milions al 2010 i quasi 500 al 2011

La variació interanual de l’IPC del mes de maig ja s’ha situat en el 2% a Catalunya i l’ 1,8% a Espanya. Pel que fa a la variació mensual, aquesta s’ha situat en el 0,3% a Catalunya i el 0,2% a Espanya.

El transport torna a ser el grup que més influeix en el augment de l’IPC interanual, ja que la seva taxa arriba al 7,9% a Espanya i el 8,1% a Catalunya. L’augment continuat de la taxa d’inflació continua sent l’evolució del preu dels carburants, ja que fa un any el barril del Brent costava al voltant dels 65 dòlars davant dels 77 dòlars de maig aquest any. És evident la dependència de la nostra economia davant l’evolució dels preus dels carburants i lubricants, que ha fet augmentar la taxa general de l’IPC fins el 2%.

La taxa anual de la inflació subjacent (que no té en compte els preus energètics) se situa en canvi tan sols en un 0,2%, xifra que reflexa la falta de recuperació del consum i arrelament de la recessió econòmica.

En aquest context, la rebaixa del 5% dels salaris dels treballadors i treballadores públiques -i la resta de mesures aprovades- són mesures injustes, ineficaces i contraproduents.

  1. Injusta perquè recau sobre les rendes dels treballadors, que no recuperaran la pèrdua de capacitat adquisitiva ni capacitat de consum i per tant alentirà la reactivació econòmica. A part de la retallada del 5% per aquest any i de la congelació pel vinent, els salaris perdran la capacitat adquisitiva ja que aquests no augmentaran ni tan sols el que augmentarà el cost de la vida, que aquest mes s’ha situat en un 2%.
  2. Ineficaç perquè no resoldrà els problemes de la nostra economia, que el que necessita són estímuls econòmics des del sector públic i no una retirada dels mateixos.
  3. Contraproduent perquè alentirà el creixement econòmic i agreujarà l’atur.

La política econòmica del govern és, per tant, lesiva per a les persones i contraproduent per a l’economia.

A més, rebutgem frontalment de mesura quan, a més, no caldria retallar salaris si no s’haguessin baixat impostos progressius com el de successions. La retallada de salaris significarà una reducció de dèficit de tan sols 365 milions d’euros, mentre que l’eliminació gradual de l’impost de successions suposa una pèrdua d’ingressos de 200 milions al 2010 i quasi 500 al 2011.

És necessari prioritzar l’augment d’ingressos enfront la retallada de despeses a  través d’una reforma fiscal que recuperi l’Impost de Patrimoni, la reactivació de l’Impost de Successions, l’augment de l’IVA als béns de luxe i reforçar la lluita contra el frau fiscal i evasió d’impostos, entre d’altres.

Comments are closed.