IPC Març: UGT reclama que es garanteixi la capacitat adquisitiva treballadors per fomentar el consum

euros

Formació, innovació i millores productives són factors clau per a l’augment de productivitat

La variació interanual de l’IPC de març s’ha situat en l’1,7% a Catalunya i el 1,4% a Espanya. Pel que fa a la variació mensual, ha augmentat fins a situar-se en el 0,7% (-0,2% al febrer) tant a Catalunya com a Espanya, per l’efecte habitual de la nova temporada al vestit i el calçat.

El transport torna a ser el grup que més influeix en el augment de l’IPC interanual, ja que la seva taxa assoleix el 8,1% a Espanya i el 8,4% a Catalunya, 23 dècimes més que les registrades al febrer (5,8% a Espanya i el 6,1% a Catalunya).

Davant d’aquest escenari es confirmen les previsions dels analistes que indiquen una alça del nivell de preus per a aquest any i queda palesa la necessitat urgent de garantir la millora de la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores.

Per a la UGT de Catalunya és imprescindible mantenir els salaris, perquè:

  • Cal garantir la capacitat adquisitiva dels treballadors i les treballadores per fomentar el consum, la demanda i amb aquesta l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.
  • Hem de ser més competitius a través d’augments de productivitat, invertint en formació, innovació i millores productives. Si volem jugar a la primera lliga de les economies més avançades i que, com a resultat, estan patint molt menys aquesta crisi en termes d’ocupació, ens hem d’apropar als seus models productius.
  • Sí que hi ha marge per retallar costos empresarials, però no els salarials, doncs aquests no són ni el problema ni l’origen de la falta de competitivitat de les economies espanyola i catalana. Són els costos de logística, transport, energètics, entre d’altres, els que cal disminuir a través de l’eficiència i reducció de la dependència energètica, les inversions en infraestructures, en innovació i de nous processos productius.

I per això calen polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, davant la mitjana de la Unió Europea dels 27, que és del 53,8%.

Davant les previsions d’augment dels preus durant el 2010, en part degut a l’augment de l’impost del valor afegit al juliol d’enguany, la UGT de Catalunya reclama control en la formació de preus a Catalunya i esforços per reduir el diferencial amb Espanya, ja que minva la capacitat adquisitiva de catalans i les catalanes i disminueix la nostra competitivitat encarint els nostres productes.

Comments are closed.