IPC novembre: cal blindar la capacitat adquisitiva a través de les clàusules de revisió salarial

La taxa interanual d’aquest mes es farà servir per calcular la paga que els pensionistes rebran al gener , i que estarà finançada per la congelació de les pensions per al 2011

L’índex de preus de consum del mes de novembre ha pujat cinc dècimes a Catalunya i a Espanya respecte al mes anterior, mentre que la taxa interanual ha baixat una dècima i s’ha situat al 2,6% a Catalunya i s’ha mantingut en el 2,3% a Espanya. El diferencial entre Catalunya i Espanya, per tant, és de dues dècimes.

L’augment de preus a Catalunya es deu bàsicament als últims efectes de l’entrada de la temporada d’hivern, que ha fet que el vestit i el calçat augmentessin un 5,1% en un mes. El transport també ha registrat un augment de 0,9 dècimes en un mes per l’augment dels preus dels carburants i lubricants.

La variació negativa de la taxa interanual del mes de novembre, que se situa en el 2,5% a Catalunya, es deu bàsicament al menor augment dels preus dels carburants i lubricants respecte a l’any anterior.

Garantia de capacitat adquisitiva

Aquest continu augment del cost de la vida juntament amb la persistència de la desocupació fan pensar en una capacitat de compra i estalvi cada cop menor per als treballadors i les treballadores. En aquest sentit, la UGT de Catalunya tornem a reivindicar la necessitat de blindar la capacitat adquisitiva dels salaris a través de les clàusules de revisió salarial als convenis col·lectius.

D’altra banda, també cal polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i de Catalunya, que actualment és de les més altes de tota Europa. Espanya ocupa el setè lloc de la UE-27 amb una taxa de dependència del 81,4%, davant la mitjana del 53,8%.

Revisió anual de les pensions

La taxa espanyola interanual del 2,3% és la que es farà servir per al càlcul de la paga que els pensionistes rebran al gener del 2011 i que compensa la pujada de l’IPC real (2,3%) respecte a l’augment de les pensions del 2010, que va ser d’un 1%. Per tant, els pensionistes seran compensats amb un 1,3% de pujada amb caràcter general que suposarà una despesa per a l’Administració pública d’uns 1.150 milions d’euros per la desviació de la inflació. La paga de gener que rebran els pensionistes estarà finançada per la congelació de les pensions per al 2011.

El 24 de maig es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. Mesures que, a cop de butxaca a les rendes de les persones treballadores i pensionistes, volen retallar la despesa de l’Estat, sense que en cap moment s’hagin proposat mesures per incrementar la capacitat recaptatòria de les Administracions Públiques. Una d’aquestes mesures va ser la congelació de les pensions per a l’exercici 2011, exceptuant les pensions mínimes, les pensions SOVI no concurrents i les pensions no contributives. Trencant amb el consens, credibilitat i estabilitat del Pacte de Toledo, amb aquesta mesura el Govern esperava estalviar-se uns 1.500 milions d’euros, dels quals aproximadament el 20% procedirà de les pensions de les persones beneficiàries de Catalunya, uns 300 milions d’euros.

Davant d’aquesta decisió, la UGT de Catalunya ja vam denunciar que augmentarà el risc de pobresa de més de la meitat de les persones pensionistes catalanes (54%), unes 675.000, com a conseqüència de la no revaloració de les pensions.

Aproximació  al nombre de pensions vulnerables a augmentar el risc a la pobresa

Trams per quantia de pensió

Pensions segons trams de quantia

Risc pobresa segons ingressos any anterior

Pensions en risc a la pobresa depurat*

5.600€ – 8736€

626.414

97,3%

350.799

>8.736€ – 14.000€

332.166

72%

220.134

>14.000€ – 18.200€

154.089

30,7%

69.809

>18.200 – 25.200€

137.077

8,6%

34.654

Total entre 5.600€ – 25.200€

1.249.746

 

675.396

Font: UGT de Catalunya a partir de dades de l’IDESCAT (2008) i de l’INSS (octubre 2009) per a Catalunya.

* S’ha tingut en compte les persones pensionistes amb altres ingressos, a partir de dades de l’AEAT

Per això, i en el marc de l’anunciada reforma del sistema de pensions, la UGT de Catalunya rebutja de forma contundent qualsevol mesura dirigida a retallar i empitjorar les condicions de les pensions de totes les persones jubilades del nostre país. La millor aposta per a la viabilitat econòmica del sistema de la Seguretat Social és mantenir i augmentar els seus recursos i no proposar per via indirecta una reducció de les nostres ja minses prestacions.

Comments are closed.