IPC setembre: Cal rescatar els salaris per reactivar l’economia

inflacion-8La variació de preus per a les rendes baixes a Catalunya arriba al 0,8%, set dècimes per sobre de l’IPC ‘oficial’

La taxa de variació interanual de preus del mes de setembre s’ha situat en un 0,1% a Catalunya i en un -0,2% a Espanya. L’índex mensual, que registra la variació de preus del setembre respecte a l’agost, s’ha situat en el -0,1% a Catalunya i un 0,2% a Espanya.

Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 0,3%, i Girona del 0,0%, mentre que la de Lleida i Tarragona és negativa, amb una variació del  -0,4%. Respecte a la variació mensual, a Barcelona cau una dècima, a Girona i Tarragona no varien el preus, i a Lleida augmenten un 0,3%.

Variació mensual

Variació interanual

IPC delmileurista

UE* 0,3
Catalunya -0,1 0,1 0,8
Espanya 0,2 -0,2 0,5
Barcelona -0,1 0,3
Girona 0,0 0,0
Lleida 0,3 -0,4
Tarragona 0,0 -0,4

*IPC harmonitzat

La variació de preus per a les rendes baixes arriba al 0,8%

Les persones amb rendes baixes a Catalunya, el nombre de les quals està augmentant  de manera alarmant durant els darrers anys, han de suportar un increment del cost de la seva vida com a conseqüència de l’augment de preus dels bens de primera necessitat, especialment els energètics que incideixen positivament en el grup de despesa de l’habitatge i la pèrdua de capacitat de compra per la baixada d’ingressos.

Les despeses en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar) suposen el 70% del cistell de la compra de les famíliesmileuristes o de rendes baixes. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques. En canvi, les famílies amb ingressos superiors, hi dediquen un percentatge molt inferior (que arriba al 56% en el cas de les rendes familiars que estan en la franja dels 2.500 i 3.000 euros nets mensuals).

Les taxes de variació interanual d’aquests grups de despesa situen l’IPC del mileurista de setembre a Catalunya en un 0,8%, 7 dècimes per sobre de l’IPC oficial.

 

El problema no és la inflació, sinó la desocupació i la caiguda salarial

Les dades de l’IPC mostren que la nostra economia segueix vorejant una situació de deflació, que seria molt nociva i de la qual costaria molt sortir. I això és conseqüència que el consum de les llars encara no permet sostenir la reactivació, perquè les seves rendes han perdut poder de compra en aquests anys, perquè el crèdit segueix sense fluir de forma adequada, i perquè l’elevat endeutament i la poca solidesa de les expectatives de futur han empès cap a l’estalvi a les famílies per precaució. Malgrat el triomfalisme del que fa gala el Govern, la reactivació que apunten alguns indicadors macroeconòmics no ha arribat a les llars i té molts riscos i amenaces.

A la moderació de la inflació porta anys contribuint la contínua caiguda de costos laborals en els últims anys, a la qual s’han sumat solament des de finals de 2013 els excedents empresarials, que van seguir creixent en l’etapa de crisi.

Totes aquestes circumstàncies mostren que la inflació no és un problema ni a Espanya ni a Europa; el problema essencial al nostre país és la desocupació, la caiguda salarial i l’augment de les situacions de risc de pobresa. I per tant la prioritat de la política econòmica ha de ser el creixement de l’activitat, la col·locació d’aquests milions de persones que no poden accedir a una ocupació i recuperar el poder adquisitiu que els treballadors i les treballadores hem perdut en els darrers anys.

A més, sí existeix un risc cert que es perllongui la situació de caiguda de preus, instal·lant-nos en una situació deflacionista similar a la viscuda per Japó durant dècades, que seria molt perjudicial. Una inflació en nivells moderats és positiva, perquè permet millorar la competitivitat empresarial i ajuda al fet que els salaris guanyen poder de compra. Però això no pot aconseguir-se mitjançant la paralització de la demanda, ni ha de desembocar en un procés deflacionista. Per això han de posar-se en pràctica polítiques que canviïn el pas de l’economia a Espanya i a Europa.

Les actuals polítiques d’austeritat posen en perill l’estabilitat econòmica general

En aquest sentit, denunciem l’actual procés de dualització que s’està produint a la nostra societat, entre directius i treballadors, entre grans corporacions i PiMEs, entre propietaris i assalariats.

És evident que les actuals polítiques d’austeritat fomenten aquest procés de fragmentació social generador de desigualtats, alhora que posa en greu perill l’estabilitat econòmica general. Recordem que entrar en un període de deflació seria molt perillós i significaria entrar en un camí de difícil sortida. Per això des de la UGT de Catalunya proposem:

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores: ha arribat el moment d’augmentar salaris i recuperar el que s’ha perdut aquests anys, i de situar el salari mínim interprofessional al nivell europeu, que vol dir un mínim de 1.000 euros.Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi i el camí cap a la deflació.
  • Reforma integral sota criteris de progressivitat del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%).

Comments are closed.