IPC setembre: reflecteix el fracàs de la devaluació salarial dictada per la troika

IPC-setembre-2013

Consulta la infografia de l’IPC de setembre

L’IPC del mileurista se situa al setembre a Catalunya en un 1%, 5 dècimes per sobre de l’IPC oficial.

La taxa de variació interanual del mes d’agost s’ha situat en un 0,5% a Catalunya i un 0,3% a Espanya. El descens de més d’un punt en la taxa de variació interanual de l’IPC respecte el mes anterior és degut, en gran mesura, a l’efecte comparatiu dels preus aquest mes amb els de setembre de 2012, quan es va produir l’augment de l’IVA.

Els preus d’aquest mes respecte l’anterior baixen (-0,3% a Catalunya i -0,2% a Espanya), tot i l’augment habitual del vestit i calçat d’un 4,0% a Catalunya i un 4,6% a Espanya, com efecte del final del període de rebaixes.

Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 0,7%, seguit de Lleida i Girona (0,3%). Per últim Tarragona destaca al presentar una evolució de preus negativa (-0,3%). Respecte la variació mensual, Lleida i Tarragona no presenten variacions en els preus, mentre que a Barcelona i Tarragona aquests disminueixen 3 dècimes respecte el mes anterior.

       

Variació mensual

 

Variació interanual

IPC del Mileurista

UE

         

1,1

 

Catalunya

     

-0,3

 

0,5

1,0

Espanya

     

-0,2

 

0,3

0,7

               

Barcelona

     

-0,3

 

0,7

 

Girona

     

0,0

 

0,3

 

Lleida

     

0,0

 

0,3

 

Tarragona

     

-0,3

 

-0,3

 

 

 

 

 

 

Augment de preus en plena recessió

Si bé és cert que s’està moderant l’augment de preus, aquests segueixen augmentant. I això està passant enmig d’una recessió econòmica, amb una forta contracció del consum de les llars i taxes elevadíssimes d’atur. En aquest context, els preus haurien de caure i en canvi, aquests no paren de créixer, contribuint encara més a la disminució de capacitat adquisitiva i empobriment general de les famílies.

La variació de preus per a les rendes baixes dobla la taxa de variació de preus general. A més, les persones amb rendes baixes a Catalunya han de suportar un increment del cost de la seva vida com a conseqüència de l’augment de preus dels bens de primera necessitat.

Les despeses en béns de primera necessitat (alimentació, vestit i calçat, habitatge i parament de la llar) suposen el 70% del cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes. Per tant, els augments dels preus d’aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques. En canvi, les famílies amb ingressos superiors, hi dediquen un percentatge molt inferior (que arriba al 56% en el cas de les rendes familiars que estan en la franja dels 2.500 i 3.000 euros nets mensuals).

Les taxes de variació interanual d’aquests grups de despesa situen l’IPC del mileurista de setembre de 2013 a Catalunya en un 1%, 5 dècimes per sobre de l’IPC oficial.

Reformes i mesures per reactivar l’economia

Des de la UGT de Catalunya continuem reclamant mesures de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través de la millora de la capacitat de compra. En aquest sentit reclamem:

  • Un canvi de rumb, urgent i imminent, de les polítiques econòmiques i de devaluació salarial que es venen aplicant a Catalunya i Espanya
  • Un pas enrere, en els propers Pressupostos de la Generalitat, en l’augment de taxes i repagaments de serveis bàsics i universals, com són l’educació i la sanitat.
  • Polítiques decidides de reactivació econòmica i creació d’ocupació a través del foment de la demanda i no seguiment del dèficit 0 a curt termini, l’austericidi.
  • Reforma integral del sistema fiscal per obtenir uns recursos que tot i que no es recapten, existeixen i que estan en mans de grans fortunes, grans herències, evasors fiscals i defraudadors.
  • Una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de treballadors i treballadores. Perquè la creació d’ocupació sigui possible és necessari fomentar la demanda, i per això és imprescindible establir polítiques salarials que garanteixin la capacitat adquisitiva i la recuperació del consum, respectant les clàusules de revisió salarial dels convenis que ja la contemplen i introduint-la a la resta de convenis per, com a mínim, garantir la capacitat de compra dels salaris.
  • Polítiques per reduir la dependència energètica d’Espanya i Catalunya, que actualment és de les més altes de tot Europa. Espanya ocupa el setè lloc en dependència energètica de la UE-27, amb una taxa de dependència del 81,4%, molt per sobre de la mitjana (53,8%).

Clicant aquí podeu trobar una infografia amb la informació.

Comments are closed.