IPSEN PHARMA S.A.U. acomiada a una delegada de la UGT FICA de Catalunya vulnerant els seus drets i els de la RLT

La farmacèutica IPSEN PHARMA,S.A.U. amb centres a Madrid i Barcelona ha acomiadat –al·legant causes objectives- a una membre del Comitè d’Empresa, delegada de la UGT FICA, del centre de Barcelona, després de l’externalització al Regne Unit de part de la feina del Departament de Finances . Aquest acomiadament s’ha realitzat al·legant una disminució de la càrrega de treball i argumentant que no s’ha trobat una activitat dins la mateixa companyia on reubicar-la. Aquest criteri només indica la manca de voluntat de l’empresa per trobar una solución

Formalment l’empresa també es va saltar tots els procediments establerts legalment en anunciar l’acomiadament sense el preavís corresponent i obviant els terminis també amb el Comitè d’Empresa.

És intolerable que una farmacèutica amb 125 treballadors i treballadores, acomiadi als representants sindicals. La falta d’arguments i la manca de respecte cap a la representació legal dels treballadors encara ens dona més arguments per entendre que l’empresa ha aprofitat l’avinentesa per fer una purga sindical.

Evidentment, la UGT FICA de Catalunya no restarà impassible davant d’aquesta vulneració de drets fonamentals i denunciarà aquest acomiadament per tots els canals legalment establerts.

Comments are closed.